Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Pilot Bankinformatiepunten geëvalueerd; pilot 2.0 in voorbereiding

Nieuwsbericht
Vergelijken
11 oktober 2023
De gezamenlijke banken organiseerden deze zomer een pilot met bankinformatiepunten in 10 gemeenten. Hierin onderzochten zij varianten in type locatie en bemensing. Bij een aantal locaties waren bibliotheken betrokken. De pilot is geëvalueerd; een 'pilot 2.0' is nu in voorbereiding.
Inhoudsblokken

Vanuit het programma Toegankelijk Bankieren hebben de gezamenlijke banken van juni tot augustus een pilot met bankinformatiepunten opgezet in 10 gemeenten, verspreid over 19 locaties. Deze pilot kende variaties in type locatie stad of dorp) en bemensing (variërend van vrijwilligers tot professionals, zowel bancair als niet-bancair) . Bij verschillende locaties waren bibliotheken betrokken.

In een aantal sessies is de pilot vervolgens geëvalueerd en is nagedacht over een vervolg. Een 'pilot 2.0' is nu in voorbereiding. Deze loopt in het kalenderjaar 2024 om meer ervaringen op te doen en variaties te testen. KB en VOB zijn hierbij betrokken.

Meer informatie volgt via de VOB-nieuwsbrief en de nieuwsbrief Bibliotheek en basisvaardigheden, zodra meer bekend is.

Ondertussen zijn de banken druk doende hun producten en diensten toegankelijker te maken.

Zie meer informatie in de nieuwsbrief Toegankelijk bankieren