Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Programmalijn Digitaal burgerschap van start

Nieuwsbericht
Vergelijken
9 februari 2021
In 2021 start een nieuw initiatief dat wil bijdragen aan het dichten van de kloof in de digitale samenleving. Sinds 1 januari wordt de programmalijn Digitaal burgerschap van Stichting Pica ingericht, een samenwerking tussen KB, SPN en bibliotheken. Deze programmalijn heeft tot doel burgers – jong en oud – een gelijke kans te bieden om zich kritisch, gelijkwaardig en creatief door de digitaliserende wereld te bewegen, en om bibliotheken zo toe te rusten dat zij de doelgroepen hierin optimaal kunnen ondersteunen.
Inhoudsblokken

Bibliotheekconvenant en Netwerkagenda

De programmalijn wordt ingericht in samenhang met het Bibliotheekconvenant 2020-3023 en de bijbehorende Netwerkagenda, in het bijzonder met de tweede opgave: participatie in de informatiesamenleving. Bij de inrichting werken de KB, SPN en bibliotheken samen in de uitvoering, waarbij de KB optreedt als penvoerder en coördinator.

Animatietekening van 2 personen met een laptop

Planning

2021 is een voorbereidingsjaar, waarin wordt geïnventariseerd wat er al is en wat er nodig is. Met een gezamenlijke impactanalyse wordt eerst de maatschappelijke impact van bestaande interventies geduid. Ook worden bouwstenen ontwikkeld, met onder andere scholing voor medewerkers en tools voor effectmeting. Met een aantal kansrijke interventies wordt geëxperimenteerd in proeftuinen van twee POI’s en vijf bibliotheken. Op basis van deze ervaringen in 2021 wordt het financieringsprogramma voor de periode 2022-2025 ingericht, waaraan alle bibliotheken kunnen meedoen. 

Meedenken

Bibliotheken en POI’s worden van harte uitgenodigd een actieve bijdrage te leveren aan de uitwerking van verschillende onderdelen van de programmalijn. Dit kunnen zij bijvoorbeeld doen door deel te nemen aan discussies via Biebtobieb, ingedeeld per thema. Ook zal input worden opgehaald via overleggen en bijeenkomsten.

Meer informatie

Houd de laatste ontwikkelingen rondom de programmalijn in de gaten via Bnetwerk, Biebtobieb en de socialkanalen van de KB.