Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Project Rekentrein - bibliotheken gezocht

Nieuwsbericht
Vergelijken
7 juli 2023
Op het gebied van gecijferdheid zijn er veel minder interventies dan bij taal, waarbij ouder(s) en kind samen aan hun vaardigheden werken. En dat terwijl onderzoek suggereert dat omgevingsfactoren bij rekenvaardigheden zelfs een grotere rol spelen dan bij taal. Daarom onderzoekt ECBO met Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht in hoeverre de succesvolle aanpak van de VoorleesExpress, vertaald kan worden naar een soortgelijke aanpak, gericht op rekenvaardigheden: de Rekentrein genaamd.
Inhoudsblokken
Vrouw, klein kind en man koken samen

Op basis van de VoorleesExpress, ontwik­kelen de onder­zoekers in de eerste project­fase de Rekentrein als methode. De Rekentrein wordt een eenvoudige en laag­drempelige manier om kinderen buiten­schools, thuis, samen met hun ouder(s) met rekenen te laten oefenen.
Gericht op kinderen en hun ouders stellen onder­zoekers een goed gevulde koffer samen met mate­rialen en beschrij­vingen van reken­activiteiten. En een hand­leiding gericht op vrij­willigers die de koffer bij het gezin thuis onder de aandacht brengen.

Het gaat niet om het oefenen van sommen of tafels, maar om het stimu­leren van gecijferd gedrag. Denk bijvoor­beeld aan sport en spel (daar komt veel tellen bij kijken) of het bakken van cakejes (maten en gewichten).

(Ook) bibliotheken gezocht

De koffer met inhoud wordt getest op basis­scholen en bij gezinnen thuis. De onder­zoekers zoeken basis­scholen, biblio­theken en gemeenten die mee willen doen aan het onder­zoek. 

  • Werk jij op een basis­school en ken jij gezinnen bij wie de Rekentrein zou passen?
  • Werk jij bij een biblio­theek (of andere organisatie die met de VoorleesExpress werkt) en zoek je naar mogelijk­heden om iets met rekenen te doen?
  • Werk jij bij een gemeente en ben je op zoek naar een inter­ventie die ouders en kinderen bereikt op het gebied van gecijferd­heid?

Kijk dan op de website van ECBO voor meer informatie en deelname