Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Subsidiereglement KB herzien

Nieuwsbericht
Vergelijken
8 december 2023
Het KB-subsidiereglement is aangepast. Belangrijkste reden is dat het drempelbedrag voor de aanlevering van een goedkeurende accountantsverklaring is verhoogd van 25.000 naar 125.000 euro. Daarnaast is een aantal zaken verduidelijkt.
Inhoudsblokken
Icoon van een zak geld.

Het KB-subsidiereglement 2024 is in de Staatscourant gepubliceerd
Directe aanleiding tot de herziening van het reglement was de verhoging van het drempelbedrag voor de aanlevering van een goedkeurende accountantsverklaring, volgens artikel 393, eerste lid, boek 2 Burgerlijk Wetboek. Dit is gebeurd omdat de kosten van deze accountantsverklaring bij het financiële verslag vaak niet meer in verhouding staan tot het verleende subsidiebedrag. Het drempelbedrag is daarom opgehoogd van 25.000 naar 125.000 euro. 

In het verlengde hiervan is het gehele reglement nagelopen. In 2019 was het reglement al grondig herzien om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk van het subsidie verstrekken. Daarom zijn er nu, behalve het hogere drempelbedrag, geen grote wijzigingen. Het gaat vooral om verduidelijking. Waar mogelijk is de tekst hierop aangevuld.