Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Tel mee met Taal: nieuwe subsidieronde geopend

Nieuwsbericht
Vergelijken
8 november 2023
Op 1 januari 2024 startte de aanvraagperiode van de subsidieregeling Tel mee met Taal. Onder meer bibliotheken kunnen subsidie aanvragen voor het verbeteren van de basisvaardigheden van ouders en werknemers. Aanvragen kan tot 29 februari 2024.
Inhoudsblokken
Portret van vrouw met groene achtergrond met witte iconen

Met de Subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024 kunnen werkgevers, scholen, bibliotheken en andere organisaties de basisvaardigheden verbeteren van volwassenen en achterstanden voorkomen bij kinderen. Het gaat om taal, rekenen en digitale vaardigheden. 

2024

In 2024 stellen de ministeries van OCW, BZK, SZW en VWS via het actieprogramma Tel mee met Taal maximaal 5.100.000 euro aan subsidies beschikbaar. Hiervan is 3.350.000 euro bedoeld voor werknemers en 1.750.000 euro voor ouders. Van beide subsidiestromen is 50.000 euro gereserveerd voor bedrijven en scholen in Caribisch Nederland. 

De subsidie is maximaal 125.000 euro per aanvraag en er is sprake van een eigen bijdrage van 33 procent van de kosten van de cursus of andere activiteit. Als het subsidiebudget wordt overvraagd, vindt loting plaats.

Meer  informatie en aanvragen

Klik voor meer informatie op de website van Tel mee met Taal.