Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Tel mee met Taal: verder bouwen aan basisvaardigheden

Nieuwsbericht
Vergelijken
1 december 2023
Met een beleidsverkenning bereidt Tel mee met Taal zich voor op een nieuwe visie op het verbeteren van basisvaardigheden voor de jaren 2025-2028. In gesprek met betrokken partijen wordt een nieuwe aanpak verkend en het huidige programma tegen het licht gehouden: wat werkt, en wat (nog) niet? Een gesprek met Aantink Yeh, beleidsverkenner bij OCW.
Inhoudsblokken
Rijksoverleg - Tel mee met Taal, logo

Het goede behouden

Beleidsverkenner Aantink Yeh: “We nemen het programma Tel mee met Taal en de bijbehorende activiteiten onder de loep. We gooien straks natuurlijk niet alles weg wat we hebben opgebouwd, maar we moeten ook niet bang zijn om afscheid te nemen van wat niet werkt. Het ministerie van OCW en partners zijn het in elk geval eens over de punten die verder uitgewerkt moeten worden. We weten bijvoorbeeld al dat we doorgaan met de WEB-structuur zoals die er nu is, en dat we de regierol van gemeenten verder gaan invullen. Gemeenten hebben nooit een duidelijke opdracht gekregen, daar zullen we keuzes moeten maken.”

Integrale aanpak basisvaardigheden

Een ander belangrijk thema voor 2025-2028 is de integrale aanpak van basisvaardigheden. “Eerder beleid richtte zich primair op laaggeletterdheid,” vertelt Yeh. “Een smalle benadering, gericht op een kleine groep mensen onder een bepaald taalniveau. Met een integrale aanpak kijken we ook naar achterliggende maatschappelijke uitdagingen, zoals schuldhulpverlening, inzetbaarheid op de arbeidsmarkt of de gezondheidszorg. Het verbeteren van basisvaardigheden wordt dan een middel, in plaats van een doel op zich.”

Lees het volledige bericht op de website Tel mee met Taal.