Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Verslag Koersgroependag 2023

Nieuwsbericht
Vergelijken
6 november 2023
Hebben de koersgroepen toekomst? Die vraag stond centraal op de Koersgroependag donderdag 2 november. Ja, is het mooie antwoord. Alleen dan wel in een andere vorm.
Inhoudsblokken

Het was spannend, donderdagochtend. Storm Ciarán trok over het land, met als gevolg code geel en in sommige provincies code oranje. De meeste genodigden lieten zich er niet door weerhouden en trokken door weer en wind naar TivoliVredenburg in Utrecht. Gelukkig, want de inzet was hoog: de toekomst van de koersgroepen.

Successen en knelpunten

De dag begon in de grote zaal. Iedere koersgroep werd op het podium gevraagd en vertelde over de successen van het afgelopen jaar. Waar waren ze trots op? De LEES-app voor jongeren bijvoorbeeld. De geweldige impuls voor BoekStart en de Bibliotheek op school. 48 bibliotheken die gestart zijn met een traject rond digitaal burgerschap. De borging van de IDO’s. De lancering van het impactdeel van de nieuwe Bibliotheekmonitor. De lijst is lang en indrukwekkend.

Maar er zijn ook knelpunten. Wat veel koersgroepen meldden: er is vaak onduidelijkheid over de rollen. Wie doet wat, wie is waar verantwoordelijk voor? Wie beslist? Wie gaat dat betalen? En wat is nu eigenlijk het doel van de koersgroepen? Soms komen mensen naar een vergadering en horen ze daar alleen wat ze in een andere vergadering ook al gehoord hebben. We moeten het netwerk slimmer organiseren.

Voorstel: terug naar drie koersgroepen

Om het netwerk inderdaad slimmer te organiseren, deed tijdelijk netwerkmanager Tineke van Ham een voorstel: we gaan terug naar drie koersgroepen. Deze koersgroepen houden zich bezig met de drie maatschappelijke opgaven uit de Netwerkagenda: leesbevordering, participatie in de informatiesamenleving en een leven lang ontwikkelen. De drie koersgroepen bepalen welke richting we hiermee opgaan en wat er moet gebeuren om daar te komen. De uitvoering van deze plannen wordt uit de koersgroepen gehaald. Dat uitvoeringsveld gaan we goed in kaart brengen, zodat voor iedereen duidelijk wordt welke taken we met welke middelen willen gaan uitvoeren, welke resultaten we hiermee willen halen en wie daarvoor verantwoordelijk is. 

Discussie

De aanwezigen konden hierna in vier kleinere groepen in discussie. Is dit een goed plan? Wat zijn de do’s en don’ts die we in de gaten moeten houden? Discussie volgde zeker, maar vooral over de uitvoering. Niet over het plan, want daar hadden de meeste aanwezigen alleen maar lof voor. Levien den Boer, communicatieadviseur KB en lid koersgroep Kennis en Kwaliteit, verwoordde het als volgt: “Ik ben hier heel blij mee. We willen allemaal de stap maken naar concrete afspraken, over rolverdeling, het beleggen van taken en dat is heel fijn. Het is een grote stap met ons allen.”

Uitdagingen

Aan het eind van de ochtend dankte Tineke iedereen voor het meedenken. Uit de discussies kwam naar voren dat het splitsen van de koers en de uitvoering nog niet zo makkelijk is: als je er langer over praat, lopen de twee zaken toch weer door elkaar. Er zijn dus uitdagingen. Ook beseft zij heel goed dat de keuze voor deze aanpak niet voor iedereen fijn zal uitpakken. Het is echter wel een keuze die in het belang is van de sector. Een sector die de laatste jaren zichtbaarder dan ooit geworden is. Want wat is er veel aandacht voor de bibliotheek. Dat is een compliment voor ons allen, aldus Tineke, die de aanwezigen oproept niet meteen te stoppen met het werk voor de koersgroepen: blijf meedenken en voel je altijd vrij om Tineke te mailen: tineke.vanham@kb.nl

Trendboek voor bibliotheken  

Na de lunch konden niet-koersgroepleden aansluiten voor de presentatie van het trendboek voor bibliotheken. Dit is gemaakt door trend forecaster Lidewij Edelkoort en ontwerper Charlotte Grün. In opdracht van de KB keken zij naar de toekomst. Welke trends zien zij aankomen voor de bibliotheeksector? Meer hierover lees je in dit nieuwsbericht.

Tevreden

Netwerkmanager a.i. Tineke van Ham kijkt tevreden terug op de Koersgroependag, die vakkundig geleid werd door Paul Cornelissen en Ismail Osman: “Donderdag werd duidelijk dat er veel uitdagingen zijn in de sector, maar dat de bereidheid deze aan te gaan groot is. Samen kunnen we zoveel, dat hebben we de afgelopen jaren wel laten zien: wat zijn we zichtbaar geworden, bij de mensen en bij de politiek. Ik kijk vol vertrouwen uit naar het jaar 2024 waarin we het plan voor de koersgroepen verder gaan uitwerken.” 

Bekijk de foto's van de Koersgroependag en de presentatie van het Trendboek op Flickr.