Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Vervolgonderzoek naar makerplaatsen in bibliotheken gepubliceerd

Nieuwsbericht
Vergelijken
11 mei 2021
Bibliotheken organiseren allerlei activiteiten voor makers, zoals programmeren, robotica en videobewerking. Veel bibliotheken hebben daarvoor een makerplaats ingericht. Naar die activiteiten en ruimtes heeft de KB nieuw onderzoek uitgevoerd via de Bibliotheekmonitor.
Inhoudsblokken

Maakactiviteiten en makerplaatsen

Bibliotheken organiseren regelmatig informatieve en creatieve activiteiten. Vaak gebeurt dit in een aparte ruimte, waarvoor meestal speciale apparatuur is aangeschaft. We spreken dan van een makerplaats: een publiek toegankelijke doe-het-zelfruimte waar mensen samenkomen om te creëren, uit te vinden en van elkaar te leren.

Makerplaatsen

Jeugd belangrijkste doelgroep

88% van de deelnemende bibliotheken organiseert maakactiviteiten, zoals coderen, programmeren, robotica, 3D-activiteiten, creatief schrijven en videobewerking. Het merendeel van deze activiteiten wordt in de bibliotheek georganiseerd. Sommige activiteiten vinden ook online plaats. Bibliotheken bereiken met deze activiteiten voornamelijk kinderen tot 12 jaar. Uitzondering is creatief schrijven: daarmee worden met name volwassenen bereikt.

Organisatie en financiering

Voor de organisatie en begeleiding van de maakactiviteiten wordt gebruikgemaakt van betaald personeel, vrijwilligers en externe betaalde krachten. Bibliotheken financieren de activiteiten en makerplaatsen voornamelijk uit eigen middelen. Een ruime meerderheid van de bibliotheken (63%) heeft hiervoor geld gereserveerd. De eigen middelen worden aangevuld met projectsubsidies en bijdragen van deelnemers.

Ruim 80 makerplaatsen in bibliotheken

Van de 102 bibliotheken die deelnamen aan het onderzoek heeft 43% één of meerdere makerplaatsen (44 bibliotheken). In totaal beschikken zij over 81 makerplaatsen, gemiddeld twee per bibliotheek. De meeste bibliotheken richten hun makerplaats in als een fablab of digilab (84%). Sommige bibliotheken hebben een atelier voor kunstzinnige activiteiten, een medialab of een studio.

Afbeelding
Infographic makerplaatsen in bibliotheken 2021

Open ruimte met flexibele openingstijden

Vaak is de makerplaats een open ruimte in de bibliotheek (43%). In een derde van de bibliotheken zit de makerplaats in een afgesloten ruimte. De openingstijden zijn veelal flexibel en gekoppeld aan het gebruik. In een derde van de gevallen wordt gekozen voor vaste uren in de week (32%). Bij een kwart van de bibliotheken bestaat de mogelijkheid de ruimte op afspraak te gebruiken.

Samenwerking met onderwijs en individuele makers

De meeste bibliotheken met een makerplaats (90%) werken samen met verscheidene partners. Het meest genoemd worden het primair onderwijs (35%), het voortgezet onderwijs en individuele makers (beide 32%). Vaak coördineert en faciliteert de bibliotheek de activiteiten. De samenwerkingspartners zijn vooral betrokken bij het leveren van expertise, bijvoorbeeld door een docent beschikbaar te stellen.

Meer informatie

Naast het landelijke rapport en de landelijke infographic komen ook infographics op provinciaal en bibliotheekniveau beschikbaar. De desbetreffende contactpersonen zullen hierover per mail worden geïnformeerd. Ook het eerdere onderzoek naar makerplaatsen in bibliotheken is in te zien. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marianne Hermans, kennisadviseur bij de KB.