Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Voortgang pilot Bereik jongeren vanuit het IDO

Nieuwsbericht
Vergelijken
7 juni 2022
De 5 deelnemende bibliotheken zijn flink aan de slag met de pilot Bereik jongeren vanuit het IDO. Met plezier delen we de voortgang en eerste indrukken. De pilot is met enkele maanden verlengd: in het najaar van 2022 delen we de resultaten officieel met het netwerk via een handreiking. We gaan ook een (online) presentatie organiseren waarin de deelnemende bibliotheken hun ervaringen delen, met de mogelijkheid om vragen te stellen.
Inhoudsblokken
Jongen in de bibliotheek

De Bibliotheken Eemland, Biblioplus, Kerkrade, Theek5 en Almere onderzoeken of en hoe zij jongeren vanaf 15 jaar kunnen helpen met de digitale overheid. Dit doen zij samen met partners en inzet van de programma’s Doe je digiding! en Digidingen-desk. Zij onderzoeken elk een andere aanpak.

Samenwerking met bedrijfsleven

Bibliotheek Eemland onderzoekt hoe de bibliotheek lokale McDonald's-vestigingen kan ondersteunen bij zaken waar veel van hun jongere medewerkers rond hun baan tegenaan lopen. Zoals belastingteruggave, zorgverzekering, loonstrookjes lezen, enzovoort. Er zijn ‘speeddates’ geweest tussen telkens 2 McDonald’s-medewerkers en 2 medewerkers van de bibliotheek. Met foto-elicitatie (interviewmethode die visuele beelden gebruikt om opmerkingen op te roepen) is geïnventariseerd waar medewerkers tegenaan lopen, wat hun beeld van de bibliotheek is, en hoe en waar zij het liefst ondersteund worden. Een pop-up IDO-spreekuur op de werkvoer van McDonald’s staat gepland.

Eerste indrukken: beperkt beeld van bibliotheken bij jongeren; als jongeren vragen hebben over digitale overheid dan zetten ze eigen netwerk in, Doe je digiding! en Digidingen-desk goed ontvangen door jongeren, creëert ook bewustwording rondom wat ze allemaal moeten regelen.

Samenwerken met ROC

Biblioplus zet in op 2 sporen: de samenwerking met het ROC voor de organisatie van pop-up Informatiepunten, inclusief IDO WhatsApp-service én de ontwikkeling van een escapebox 18+. Dit in afstemming met jongeren zelf. De eerste pop-up IDO’s zijn georganiseerd, onder meer tijdens een pauze op het ROC en tijdens een voorlichtingsdag voor nieuwe studenten. Er was veel aanloop, maar concrete vragen werden minder gesteld (wel door ouders).
De escaperoom is in ontwikkeling en wordt getest door jongeren. Het ROC is ook geïnteresseerd in de inzet ervan tijdens lessen. Een mooi concreet product om samen in op te trekken en de samenwerking met het onderwijs te verdiepen.

Eerste indrukken: IDO WhatsApp-service slaat niet aan, zelfs niet als er een prijs mee te winnen is. Pop-up op scholen werkt goed als promotie van het IDO en de bibliotheek, en als bewustwording bij jongeren dat er zaken geregeld moeten worden als ze bijvoorbeeld 18 worden of gaan studeren. Materiaal inzetten vanuit Doe je digiding! en Digidingen-desk is zeer waardevol. Tijdens een pop-up worden minder ‘echte’ vragen gesteld, dat werkt meer in een georganiseerde setting.

Samenwerken met vmbo

Tijdens ‘vertraagde weken’ (proefwerkweken) volgen derdejaars vmbo-leerlingen een workshop Doe je digiding! in Bibliotheek Kerkrade. Zowel scholieren als onderwijs zijn enthousiast over de opzet. Ook wordt gesproken over pop-up IDO’s organiseren op school. De bibliotheek wijst jongeren tijdens deze workshops ook actief op haar andere aanbod. Mooi resultaat: het aanbod van de bibliotheek wordt steeds beter bekend in het netwerk en partners melden zich spontaan voor samenwerking.

Eerste indrukken: een georganiseerde setting voor jongeren (workshops in de bibliotheek) werkt heel goed. Content Doe je digiding! en Digidingen-desk is waardevol in contacten met het onderwijs (het ontzorgt leraren in het onderwijzen van wat jongeren moeten leren als ze 18 worden).

Samenwerking Jongerenwerk

Theek5 werkt nauw samen met het lokale netwerk. Met onder andere Jongerenwerk en de gemeente zijn ze aan de slag gegaan om zoveel mogelijk input op te halen bij jongeren in hun werkgebied. Communicatie verloopt onder meer via de Instagram-kanalen van partners, met content gemaakt door jongeren zelf. Er zijn enquêtes uitgezet onder jongeren en er is een pizzasessie georganiseerd. Mede naar aanleiding daarvan heeft de bibliotheek samenwerking gezocht met een woningbouwvereniging om tijdens de lokale Mei Woonmaand het IDO te profileren. De bibliotheek heeft voor deelnemers aan de pizzasessie nog een ‘stoffig’ imago. De deelnemers gaven wel aan behoefte te hebben om op school te leren over het regelen van overheidszaken.

Eerste indrukken: een goede netwerksamenwerking is heel waardevol, levert rendement op en is enorm belangrijk om jongeren te bereiken. Praten met jongeren vereist andere vaardigheden en manier van communiceren; houd daar rekening mee.

Samenwerken met lokaal netwerk

De Nieuwe Bibliotheek (Almere) bepaalt, met lokale welzijnspartners, hoe jongeren het beste bereikt kunnen worden en hoe, met partners, jongeren getraind kunnen worden om zelf een speciaal IDO-spreekuur voor jongeren te verzorgen. De pilot wil ook bij jongeren de woordenschat vergroten op het gebied van de digitale overheid.