Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Webinar Expertmeeting PLEK 3 : De bibliotheek als derde leeromgeving

Nieuwsbericht
Vergelijken
3 september 2020
Op 5 oktober 2020 organiseert de KB in samenwerking met Bibliotheek Lek & IJssel en Bibliotheek Venlo een expertmeeting in de vorm van een webinar. Deze expertmeeting is onderdeel van de pilot De bibliotheek als derde leeromgeving.
Inhoudsblokken

De pilot De bibliotheek als derde leeromgeving startte eind 2019 in het kader van de Gelijke kansen-agenda van het ministerie van OCW en positioneert de bibliotheek als rijke derde leeromgeving voor kinderen en jongeren in kwetsbare thuissituaties. De eerste leeromgeving is thuis, de tweede is school en de bibliotheek is de derde plek: PLEK 3. 

 

kinderen in bieb

Centraal staat de vraag: kan de bibliotheek vanuit haar maatschappelijke opdracht die derde rijke leeromgeving zijn en zo ja, wat is hiervoor dan nodig? Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor het succes van PLEK 3?  

In drie afzonderlijke sessies wordt deze vraagstelling vanuit drie verschillende invalshoeken benaderd door drie experts op het gebied van onderwijs en gelijke kansen.

Sessies

1. Wie als een dubbeltje wordt geboren wordt nooit een kwartje

De sociale culturele achtergrond van kinderen, jongeren en ouders en het effect daarvan op de (onderwijs)kansen van de kinderen door prof.dr. Eddie Denessen, universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit Nijmegen en bijzonder hoogleraar Sardesleerstoel Sociaal-culturele achtergrond en differentiatie in het onderwijs bij de Universiteit van Leiden.

2. Oost west thuis best

Samenwerking met ouders, wat houdt dat in en hoe helpt ouderbetrokkenheid bij het vergroten van de (onderwijs)kansen van kinderen en jongeren door dr. Mariëtte Lusse, lector Samenwerken met ouders bij het Kenniscentrum Talentontwikkeling van de Hogeschool Rotterdam

3. Schoenmaker blijf bij je leest

Aanvullend onderwijs: de vormen en invloed daarvan op de gelijke (onderwijs)kansen voor kinderen en jongeren en de (strategische) keuzes door bibliotheken door dr. Louise Elffers, universitair docent Onderwijswetenschappen aan de UvA en lector Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad aan de Hogeschool van Amsterdam.

Iedere sessie start met een korte presentatie door de expert, waarna er gelegenheid is voor het stellen van vragen door de pilotbibliotheken of door de deelnemers via de chatfunctie.Tijdens iedere sessie is er aandacht voor de samenwerking met het onderwijs, de ouders en kinderen en de betekenis daarvan voor de dienstverlening van Plek 3 in de bibliotheek.

Schema

Her webinar duurt van 14.00 tot 16.30 uur. De globale tijdsindeling is als volgt:

14.00 - 14.10 uur        Opening door drs. Ilja Klink, sectorhoofd Marketing en diensten 

                                     van de KB

14.10 – 14.45 uur       Wie als een dubbeltje wordt geboren wordt nooit een kwartje door

                                    prof. dr. Eddie Denesssen

14.50 – 15.30 uur       Oost west thuis best door dr. Mariëtte Lusse

15.30 – 15.40 uur       Pauze

15.40 -  16.20 uur       Schoenmaker blijf bij je leest door dr. Louise Elffers

16.30 uur                    Afsluiting

Verslag en terugzien

Aan het einde van de presentaties wordt het getekende verslag toegelicht door Elco van Staveren. Het webinar en de verslaglegging in beeld komen beschikbaar voor de deelnemers aan het webinar en in de biebtobieb groep van de pilot.

Registreren

Jij of jouw collega kunt je nu al registreren voor deelname aan dit webinar via deze link.

Deelname is gratis.