Logo
Afbeelding
Logo Whize

Whize (voorheen Mosaic)

Om het werkgebied van de bibliotheek in kaart te brengen, is de klantsegmentatietool Whize (voorheen Mosaic) voor 2019 en 2020 landelijk beschikbaar gesteld door de KB en de Samenwerkende POI’s Nederland (SPN). In deze tool zijn alle huishoudens van Nederland gegroepeerd naar klantsegmenten, op basis van gemeenschappelijk kenmerken, voorkeuren en gedrag. Deze kennis kan bibliotheken ondersteunen om meer klantgericht te werken en programmeren.
Inhoudsblokken

Tot eind 2020 kunnen alle bibliotheken nog gebruikmaken van deze segmentatietool. Zo kan Whize helpen bepalen op welke doelgroep(en) een bibliotheek focust, hoe de dienstverlening hierop kan worden ingericht en welke communicatiekanalen hiervoor het beste kunnen worden ingezet.