Informatie voor het bibliotheeknetwerk
  1. Kwaliteitsimpuls Laagtaalvaardige Ouders

Inzet subsidie

Met het project Kwaliteitsimpuls Laagtaalvaardige Ouders legt de bibliotheek in haar activiteiten rond de gezinsaanpak een focus op laagtaalvaardige ouders. Tussen 1 maart 2021 en 1 juli 2022 gingen 110 bibliotheekorganisaties binnen het project Kwaliteitsimpuls Laagtaalvaardige Ouders met een eenmalige subsidie aan de slag om hun gezinsaanpak te verbeteren en te versterken. Maar liefst 83% van de deelnemende bibliotheken zag de kwaliteit van haar gezinsaanpak stijgen (Van den Aker et al., 2022).

Subsidie vaak ingezet op Voorleestraject+

Vanwege de coronamaatregelen hebben veel bibliotheekorganisaties die gebruik maken van de subsidieregeling niet alle plannen rondom het project kunnen uitvoeren. De meeste bibliotheken hebben de subsidie ingezet voor de aanpak Voorleestraject+, waarbij extra ondersteuning aan laagtaalvaardige ouders is geboden, zodat zij zelf de taalontwikkeling van hun kinderen kunnen (blijven) stimuleren (41%). In totaal zijn 532 gezinnen met het Voorleestraject+ bereikt. Een op de drie bibliotheken is van plan om ook in 2022 de subsidie hieraan te besteden (33%). In 2022 verwachten bibliotheken vaker de subsidie in te zetten op ouderbijeenkomsten buiten de bibliotheek (37%).

De subsidie voor het aanbod werd voornamelijk besteed aan capaciteit voor het organiseren van activiteiten (54%), materialen en collectie (52%) en scholing en training van medewerkers (45%).

Naast de gelden uit het project de Kwaliteitsimpuls Laagtaalvaardige Ouders is het aanbod met betrekking tot de gezinsaanpak bij de helft van de bibliotheken gefinancierd door gemeenten (51%). Bij een kwart van de bibliotheken is het aanbod enkel gefinancierd vanuit de Kwaliteitsimpuls Laagtaalvaardige Ouders.

Figuur 12: Voor welk aanbod heeft jouw bibliotheek de subsidie Kwaliteitsimpuls Laagtaalvaardige Ouders in 2021 ingezet?