Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Basisvaardigheden voor volwassenen 2021

  1. Financiën

Financiering van aanbod rondom basisvaardigheden

Basisvaardigheden meestal gefinancierd door bibliotheken

Net als voorgaande jaren hebben veruit de meeste van de bibliotheken in de reguliere begroting budget vrijgemaakt ter bekostiging van de activiteiten in het kader van basisvaardigheden voor volwassenen (85%). Daarnaast ontvangen veel bibliotheken financiering van de KB (73%), gemeenten (63%) en WEB-middelen (61%). Ten opzichte van voorgaande jaren is de financiering vanuit gemeenten licht gedaald.

De bibliotheken die zelf budget hebben vrijgemaakt voor de dienstverlening rondom basisvaardigheden doen dat meestal structureel (88%): met jaarlijks terugkerende financiering, voor het behouden of onderhouden van producten of diensten. Daarnaast heeft 34% van de bibliotheken die de dienstverlening zelf financieren dit in 2021 middels een incidentele bijdrage gedaan. Dit is eenmalige financiering, vaak bedoeld voor de opstart van nieuwe projecten. Het aandeel bibliotheken dat een incidentele bijdrage aan de dienstverlening rondom basisvaardigheden levert, is sinds 2018 gedaald van 62% naar 34%. Deze incidentele bijdragen worden met name ingezet voor de inhoudelijke invulling van projecten, de training van personeel en facilitaire voorzieningen.

Uit welke bronnen werd de dienstverlening op het gebied van basisvaardigheden voor volwassenen in 2021 gefinancierd? (Selectie: alle bibliotheken / N: 139)

Budget basisvaardigheden vrijgemaakt door de bibliotheek

2017

2018

2019

2020

2021

Structureel

85%

83%

83%

89%

88%

Incidenteel

51%

62%

48%

34%

34%

Is het budget dat de bibliotheek in 2021 heeft vrijgemaakt voor de dienstverlening rondom basisvaardigheden structureel en/of incidenteel? (Selectie: bibliotheken die de dienstverlening rondom basisvaardigheden zelf financieren / N: 119)