Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Basisvaardigheden voor volwassenen 2022

  1. Personeel en vrijwilligers

Vrijwilligers en medewerkers rondom basisvaardigheden

Meerderheid bibliotheekorganisaties heeft personeel beschikbaar

Daarnaast was in 2022 in 82% van de bibliotheekorganisaties personeel beschikbaar voor de functie van coördinator / projectleider / medewerker IDO, in 80% voor een coördinator (digi)Taalhuis en in drie kwart van de bibliotheken voor een consultent basisvaardigheden (74%). Hoe groter het werkgebied van de bibliotheek, hoe vaker zij een consulent/coördinator/projectleider basisvaardigheden, een domein/vak/educatief specialist, een medewerker communicatie/marketing beschikbaar hadden voor de dienstverlening rondom basisvaardigheden. 
 

Voor welke (soortgelijke) functies had jouw bibliotheek in 2022 personeel beschikbaar voor de dienstverlening rondom basisvaardigheden voor volwassenen? (Selectie: alle bibliotheken / N: 137)

Groei in het aantal fte rondom basisvaardigheden zet door

In 2022 werd gemiddeld 2,8 fte per week (per bibliotheek) ingezet voor de dienstverlening rondom basisvaardigheden voor volwassenen. Dit is meer dan in 2021, toen gemiddeld 2,1 fte per bibliotheek beschikbaar was voor de dienstverlening rondom basisvaardigheden. Het gaat hier om eigen personeel en personeel dat wordt ingehuurd. De afgelopen jaren is het aantal fte voor de dienstverlening rondom basisvaardigheden ieder jaar gestegen: van 99 fte in 2016 naar 310 in 2022.  

Deze groei past binnen de verschuiving naar een brede maatschappelijke bibliotheek en de meer structurele gelden voor de IDO’s, waardoor bibliotheken vanuit dit budget personeel kunnen inzetten. In de Wsob 2022 zien we deze toename in het aantal fte, personeelsleden en vrijwilligers ook terug. 

Hoeveel fte was er per week beschikbaar voor de dienstverlening rondom basisvaardigheden voor volwassenen? (Selectie 2022: alle bibliotheken / N: 111)

Vrijwilligers

Groei aantal vrijwilligers dat per bibliotheek werd ingezet in 2022

In vrijwel alle bibliotheekorganisaties worden vrijwilligers ingezet voor de dienstverlening rondom basisvaardigheden voor volwassenen. In totaal werden in 2022 ongeveer 9,5 duizend vrijwilligers ingezet op het gebied van basisvaardigheden voor volwassenen. 38% van de vrijwilligers werkte in 2022 op het gebied van basisvaardigheden voor volwassenen (Wsob, 2022). Het aantal vrijwilligers dat is ingezet is gestegen ten opzichte van 2021, toen er nog 8,1 duizend vrijwilligers zijn ingezet (8,7 duizend in 2019 en 8,9 duizend in 2020). Ook hierin is terug te zien hoe de rol van de bibliotheek de afgelopen jaren meer en meer is verschoven naar een brede maatschappelijke bibliotheek. Gemiddeld werden in 2022 per bibliotheek 80 vrijwilligers ingezet. Het aantal vrijwilligers dat wordt ingezet voor basisvaardigheden, verschilt sterk per bibliotheek. Dit is vaak afhankelijk van de grootte van de bibliotheek. Hoe groter de bibliotheek, hoe meer vrijwilligers er werkzaam zijn. 

Kun je een schatting geven van het aantal vrijwilligers waarmee jouw bibliotheek in 2022 werkte op het gebied van basisvaardigheden voor volwassenen? (Selectie: bibliotheken met vrijwilligers ingezet / N: 119)

Vrijwilligers met name ingezet voor uitvoerende taken

Vrijwilligers worden vooral ingezet voor uitvoerende werkzaamheden, zoals ondersteuning en 1-op-1 begeleiding bij het oefenen van spreekvaardigheid en digitale vaardigheden (81%), het begeleiden van workshops en leesclubs (69%) en het verzorgen van cursussen (66%) en spreekuren (63%). 

Waar werden vrijwilligers in 2022 voor ingezet op het domein basisvaardigheden voor volwassenen? (Selectie: bibliotheken die vrijwilligers inzetten / N: 126)