Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Dossier Digitaal Burgerschap

Het digitaal vaardig maken en houden van de Nederlandse burger is een van de grootste maatschappelijke opgaven van het moment. In dit dossier belichten we digitaal burgerschap vanuit verschillende invalshoeken, met de relevantie voor bibliotheken als voornaamste focus. We richten ons daarbij zowel op de verre toekomst als op het heden – zodat we kunnen blijven dromen en vooruitkijken, maar het geleerde ook praktisch kunnen toepassen binnen de eigen bibliotheek.
Laatst bijgewerkt: 18 juni 2021
alt

Leeswijzer Dossier Digitaal Burgerschap