Logo
Afbeelding
Gegevenslevering Wsob 2017

Dashboards

Op deze pagina zijn twee dashboards opgenomen met betrekking tot de collectie: het dashboard Fysieke collectie en het dashboard Anderstalige collectie (dashboard Foreign Languages Collection).
Inhoudsblokken

Dashboard Fysieke collectie

Het dashboard Fysieke collectie geeft bibliotheken en POI’s inzicht in de omvang, samenstelling en het gebruik van de fysieke collectie van openbare bibliotheken. De gegevens worden getoond op landelijk niveau, maar het is ook mogelijk om te filteren op provincie, omvang van het werkgebied, bibliotheekorganisatie en -locatie.

Het dashboard is een aanvulling op de collectie kerngegevens die met de jaarlijkse Gegevenslevering Wsob bij bibliotheken worden opgevraagd. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van de collectiedata die vanuit de bibliotheeksystemen doorgestuurd worden naar het datawarehouse van de KB. 

Dashboard Anderstalige collectie

In dit dashboard kunnen gebruikers vinden welke anderstalige boeken, e-books en luisterboeken in welke bibliotheken beschikbaar zijn. Binnen het dashboard kan onder meer worden gezocht en gefilterd worden op taal, bibliotheek, titel en auteur. 

De KB nationale bibliotheek heeft het anderstalige collectie-dashboard ontwikkeld met behulp van de collectiegegevens die Nederlandse bibliotheken met de KB delen. Waar het voorheen nodig was om per bibliotheekorganisatie na te gaan welk materiaal in andere talen voorradig was, bundelt het dashboard nu dus alle gegevens over de anderstalige collectie. De Nederlandse collectie is in te zien via bibliotheek.nl

Dashboards

Afbeelding
Persoon zit op een stoel en leest een boek in een bibliotheek tussen de boekenkasten.
Dashboard Fysieke collectie
Afbeelding
Dashboard Anderstalige collectie (Foreign Languages collection)