Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Dashboard bibliotheekleden

Laatst bijgewerkt: 15 september 2023
Eén op de vijf Nederlanders is lid van de openbare bibliotheek, zo blijkt uit de gegevens die in het kader van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) jaarlijks worden uitgevraagd. Maar wat voor type Nederlanders zijn eigenlijk lid van de bibliotheek? En welke doelgroep bereikt de bibliotheek niet?
Inhoudsblok

Om antwoord te kunnen geven op deze en andere vragen heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met het project Landelijke Gegevensverzameling Bibliotheekleden in samenwerking met het merendeel van de Nederlandse bibliotheekorganisaties gegevens verzameld en gekoppeld aan de Basisregistratie Personen. Hiermee biedt het CBS bibliotheken inzicht in de achtergrond van leden en niet-leden in hun werkgebied, per gemeente en per wijk. Dit dashboard toont de resultaten van deze analyse op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. Hiermee bieden we bibliotheken en stakeholders de mogelijkheid de omvang en het aandeel van het lokale ledenbestand te vergelijken met de landelijke cijfers, met de totale provincie of met vergelijkbare gemeentes.

Gerelateerde bronnen & bestanden

Meer informatie

Voor meer informatie over de Landelijke Gegevensverzameling Bibliotheekleden kun je terecht bij Mirjam van den Bremen (Beleidsmedewerker Bibliotheekstelsel) of Annemiek van de Burgt (Adviseur Onderzoek en Kennisdeling). Wil je jouw ervaringen met deze data met andere bibliotheken delen? Of wil je aanvullingen of verbeterpunten voor de volgende gegevensverzameling aandragen? Neem dan ook contact met ons op!