Digitaal burgerschap

AI-inspiratiegids

Welke series zijn interessant om te kijken als je geïnteresseerd bent in AI? Welke AI-activiteiten kun je als bibliotheek organiseren voor je bezoekers? Ontdek het in de AI-inspiratiegids.
Inhoudsblok
Omslag AI-inspiratiegids.

In de inspiratiegids vind je informatie over succesvolle AI-activiteiten die bibliotheken georganiseerd hebben. Ook lees je reacties van collega’s die bij deze activiteiten betrokken waren. Programmamakers van elf verschillende bibliotheken zijn hiervoor geïnterviewd. 

Tips voor kijken, lezen, luisteren en samenwerken

In de gids vind je ook meer informatie over interessante sprekers die boeiend kunnen vertellen over AI. Over de vraag of je vrienden kunt worden met een robot bijvoorbeeld. Ook lees je er meer over mogelijke samenwerkingspartners als Netwerk Mediawijsheid en ELSA Labs. Tot slot staat de gids vol kijk-, lees- en luistertips. 

Over de gids

De inspiratiegids is ontwikkeld vanuit het programma Digitaal Burgerschap. Dit programma stimuleert en ondersteunt bibliotheken bij het integreren van digitaal burgerschap in hun beleid en activiteiten. In het programmateam zitten vertegenwoordigers van POI’s, bibliotheken en de KB.