Digitaal burgerschap
Logo
Afbeelding
Makerlab

Toolkit Makerlab

In deze toolkit vind je praktische instrumenten die kunnen helpen bij het opstarten van een Maakplaats.
Inhoudsblokken

Handboek MAKERLAB

Welke programmering moet een maakplaats hebben om bepaalde doelgroepen aan te spreken en te binden? Welke vaardigheden zijn vanuit de bibliotheek nodig om de veranderingen in de techniek op voet te kunnen volgen? Welke rol kan ‘maken’ spelen in het creëren van een gemeenschapsgevoel? Deze vragen worden uitvoerig behandeld in het handboek, dat vol staat met voorbeelden uit de praktijk.

Impact meten

Vragenlijst impact meten Makerlab
Je bent benieuwd wat bezoekers van de maakplaats vinden en wat het effect van de maakplaats op hen is. Zet deze vragenlijst in om de impact te kunnen meten.
Talkbackboard Makerlab
Een talkbackboard is een poster waarop bezoekers met gekleurde post-its reageren op stellingen. Met groen, gele en rode post-its kunnen deelnemers aangeven of ze het met de stelling eens (groen), oneens (rood) of neutraal (geel) zijn. Dit is een laagdrempelige manier om data te verzamelen.
Toestemmingsverklaring foto's en video's
Maak tijdens de activiteit foto’s of video’s, zodat je de activiteit achteraf goed kunt evalueren. Daarvoor moet je de deelnemers om toestemming vragen. Download hier een voorbeeld van een toestemmingsverklaring.

Impact meten maakplaats

Voor je begint met het meten van impact is het van belang dat je helder hebt wat je wil gaan meten. Het maken van een Theory of Change helpt je hierbij. Voor het project MAKERLAB is een uitgebreid literatuuronderzoek gedaan naar de mogelijke effecten van een maakplaats. De in deze toolkit te downloaden vragenlijsten zijn gebaseerd op het achterhalen van deze mogelijke effecten. 

Thema / effect Beschrijving
Affiniteit met onderzoekend,  ontwerpend en spelend leren De mate waarin een individu affiniteit heeft met een bepaalde vaardigheid of taak, in dit geval affiniteit met onderzoekend / ontwerpend en spelend leren
Innovatie self-efficacy De mate waarin een individu het vertrouwen heeft in zijn/haar capaciteiten om te innoveren (in de maakplaats)
Design self-efficacy De mate waarin een individu het vertrouwen heeft in zijn/haar capaciteiten om dingen te ontwerpen (in de maakplaats)
Belonging De mate waarin een individu zich verbonden voelt met een bepaalde context / bepaalde groep mensen.
Sociale contacten De mate waarin een individu sociale contacten op doet bij de maakplaats
Samenwerken De mate waarin een individu samen werkt met andere bezoekers van de maakplaats
Leren De mate waarin een individu nieuwe dingen leert tijdens het bezoek van de maakplaats

Programmering

Speciaal voor het MAKERLAB-project werd een Miro-board ontwikkeld dat je kunt gebruiken om je te oriënteren op de programmering in je maakplaats.

BOXIT

BOXIT is een micro-retailingsysteem waarmee makers hun producten op de markt kunnen brengen. Het bestaat uit een open box waarin het product getoond wordt. In de doos zit een QR-code om in contact te komen met de maker en om te betalen als een klant het product wil kopen. Makers en afnemers kunnen zo met elkaar in contact komen. Hier vind je het design van de BOXIT.

Co-creatie ruimte

Het is niet altijd makkelijk om de wensen van alle (potentiële) gebruikers in één ontwerp samen te brengen. Daarom is het belangrijk met elkaar in gesprek te gaan. Verzamel een groep mensen die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in de maakplaats, zoals collega’s, samenwerkingspartners,
scholen en bedrijven en ondervraag ze over hun wensen.

Makerplaats in de Bibliotheek

MAKERLAB – proeftuin voor vernieuwing