Startregeling digitaal burgerschap

Startregeling digitaal burgerschap

Voor alle bibliotheken begint het programma digitaal burgerschap met de startregeling. De startregeling biedt laagdrempelige ondersteuning bij het beantwoorden van de vraag hoe digitaal burgerschap in het eigen werkgebied het beste kan worden ingevuld. Daarmee wordt op basis van eigen afwegingen en keuzes de strategische basis gelegd. Ze ontwikkelen een veranderstrategie (Theory of Change -ToC) en formuleren een Lokaal Plan, op basis van een analyse van de lokale omgeving en het eigen netwerk. De startregeling bereidt bibliotheken zo voor op de daadwerkelijke implementatie. Zij kunnen, om tot dit resultaat te komen, samenwerken met een POI. De derde inschrijvingsronde voor de startregeling begint op 15 augustus, met als deadline 15 september!
Inhoudsblokken

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Start inschrijving: de inschrijving start op 15 augustus 2023. De aanvraagdocumentatie staat onderaan deze pagina.
 • Inschrijven: Bibliotheken kunnen samen met de POI de aanvraag bespreken en uitwerken. Deze dient uiterlijk 15 september 2023 te zijn ingediend. Indienen kan door de bestanden, vermeld op het aanvraagformulier, te mailen naar digitaalburgerschap@kb.nl, of te uploaden via deze link (aan te bevelen bij grotere bestanden, bijvoorbeeld indien gekozen is voor het maken van een vlog).
 • Vragen stellen:  Tijdens de inschrijvingsperiode worden individuele online spreekuren georganiseerd  waarin elke geïnteresseerde bibliotheek vragen kan stellen over de aanvraag en over de startregeling. Via deze datumprikker kan hiervoor ingeschreven worden.
 • Aantal deelnemers: In deze derde ronde kunnen maximaal 15 bibliotheken financiering ontvangen. Elke bibliotheek ontvangt na goedkeuring 6.000 euro (incl. btw) voor het uitvoeren van het starttraject. De begeleidende POI ontvangt 2.000 euro (incl. btw).
 • Besluit financiering: Op uiterlijk 30 oktober 2023 ontvangen de contactpersonen uit het aanvraagformulier het besluit over de aangevraagde financiering met daarbij eventueel een kort advies voor het vervolg. De aanvragers van de bibliotheken, die financiering ontvangen, tekenen vervolgens een samenwerkingsovereenkomst met de POI en de KB.
 • Verplichte Startdagen: op 14 november en 12 december komen deelnemende bibliotheken (max. 2 medewerkers per bibliotheek) samen met hun POI bij elkaar voor de twee Startdagen. Tijdens de eerste Startdag op 14 november worden workshops verzorgd over opstellen van het lokaal plan en het uitvoeren van een omgevingsanalyse en wordt meer verteld over de begeleiding tijdens het starttraject. De tweede Startdag op 12 december staat volledig in het teken van het formuleren van een veranderstrategie (ToC – Theory of Change). Deze twee Startdagen zijn verplicht, noteer ze daarom alvast in je agenda.
 • Aanvang starttraject: De dag na de eerste Startdag, op 15 november gaat de maximale looptijd van zes maanden in voor het uitvoeren van het starttraject.

Overzicht van de belangrijkste data

 • Opening derde inschrijvingsperiode: 15 augustus 2023
 • Sluiting derde inschrijvingsperiode: 15 september 2023
 • Uitslag naar de aanvragers: 30 oktober 2023
 • Startdagen (verplicht): 14 november en 12 december 2023 (Utrecht)
 • Einde starttraject: 15 mei 2024

Contact

Neem bij vragen contact op met het programmateam digitaal burgerschap via digitaalburgerschap@kb.nl.