Digitaal burgerschap

Programmering

Op het vlak van digitaal burgerschap is al een groot aanbod beschikbaar, dat door de bibliotheeksector naar hartenlust kan worden gebruikt. Om te bepalen op welke vlakken het huidige bibliotheekaanbod nog aanvulling verdient, is een overzicht gecreëerd. Hierin vind je globaal per bouwsteen op landelijk niveau welke initiatieven per doelgroep beschikbaar zijn.
Inhoudsblokken

Met het programma digitaal burgerschap richten we ons op alle burgers, jong en oud, van Nederland. Die groep is groot en divers. Dat vraagt om verschillende benaderingen en verschillende vormen van aanbod. Voor de inventarisatie van de invulling van de bouwstenen maken we in eerste instantie een globale indeling in vier doelgroepen: kwetsbare volwassenen, kwetsbare jeugd, zelfredzame volwassenen en zelfredzame jeugd. Om een goed beeld te krijgen van het bestaande aanbod, de mate waarin dat aansluit bij de behoeften van doelgroepen en, daaruit voortvloeiend, de hiaten in het aanbod, is een doelgroepanalyse uitgevoerd.

Kwetsbare volwassenen 

Kwetsbare jeugd

 • PLEK3: pilots aansluitend op overheidsbeleid rond kansengelijkheid
 • Kidslab
 • Pilots op gemeentelijk en buurtniveau (onder andere Fers in Leeuwarden) waarin de bibliotheek in een breed maatschappelijk netwerk (onder andere gemeente, onderwijs politie en jeugdzorg) als doel heeft jongeren digitaal weerbaar te maken

Zelfredzame volwassenen

 • Makerplaatsen
 • Informatiepunt Digitale Overheid (IDO), onderdeel van meerjarig landelijk programma Digitale Inclusie
 • Online cursussen voor bibliotheekleden (gelanceerd op 1 februari 2021)
 • Soofos: online cursussen rondom programmeren
 • GoodHabitz: online cursuspakket rondom digitale vaardigheden
 • Data Detox (onderdeel van Innovatieagenda; in ontwikkeling bij Fers): achtdaagse digitale detoxkuur met verbindingslijnen naar bewust en veilig mediagebruik
 • Netwerk Mediawijsheid (Beeld & Geluid, Kennisnet, Human, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en KB): bruikbaar materiaal voor zelfredzame burgers
 • PublicSpaces: bruikbare materialen voor open source en veilige dataopslag
 • Futurelab (LocHal)
 • Tegenlicht Meet Ups
 • Agenda van de Stad (Bibliotheek Hengelo en Enschede)
 • CODA ExperienceLab
 • Kenniscloud
 • Universiteit van de bieb
 • Door inzet van de inkoopgelden van het KBIC (landelijke inkoop van digitale content t.b.v. bibliotheeksector rond kernfuncties lezen en leren) kan een brede digitale collectie worden opgebouwd, met onder andere webinars, podcasts, online cursussen, instructiefilmpjes, tv-documentaires, games, tools, talks, platforms en community’s

Zelfredzame jeugd