Digitaal burgerschap

Programmering

Op het vlak van digitaal burgerschap is al een groot aanbod beschikbaar, dat door de bibliotheeksector naar hartenlust kan worden gebruikt. Om te bepalen op welke vlakken het huidige bibliotheekaanbod nog aanvulling verdient, is een overzicht gecreëerd. Hierin vind je globaal per bouwsteen op landelijk niveau welke initiatieven per doelgroep beschikbaar zijn.
Inhoudsblokken

Kwetsbare volwassenen 

 • Meerjarig landelijk programma Digitale Inclusie
 • Informatiepunt Digitale Overheid (IDO): huisstijlhandboek, items, meubels, banners en andere zaken te bestellen bij Bibliomedia

Kwetsbare jeugd

 • PLEK3: pilots aansluitend op overheidsbeleid rond kansengelijkheid
 • Pilots op gemeentelijk en buurtniveau (onder andere Fers in Leeuwarden) waarin de bibliotheek in een breed maatschappelijk netwerk (onder andere gemeente, onderwijs politie en jeugdzorg) met als doel jongeren digitaal weerbaar te maken

Zelfredzame volwassenen

 • Makerplaatsen
 • Informatiepunten Digitale Overheid (IDO)
 • Door inzet van de inkoopgelden van het KBIC (landelijke inkoop van digitale content t.b.v. bibliotheeksector rond kernfuncties lezen en leren) kan een brede digitale collectie worden opgebouwd, met onder andere webinars, podcasts, online cursussen, instructiefilmpjes, tv-documentaires, games, tools, talks, platforms en community’s
 • Online cursussen voor bibliotheekleden (gelanceerd op 1 februari 2021)
 • Soofos: online cursussen rondom programmeren
 • GoodHabitz: online cursuspakket rondom digitale vaardigheden
 • Data Detox (onderdeel van Innovatieagenda; in ontwikkeling bij Fers): achtdaagse digitale detoxkuur met verbindingslijnen naar bewust en veilig mediagebruik
 • Netwerk Mediawijsheid (Beeld & Geluid, Kennisnet, Human, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en KB): bruikbaar materiaal voor zelfredzame burgers
 • PublicSpaces: bruikbare materialen voor open source en veilige dataopslag

Zelfredzame jeugd