Informatie voor het bibliotheeknetwerk

LinkedIn-sessie Netwerkagenda: Impulsregeling Masterplan basisvaardigheden

Datum: 6 november 2023
Tijd: 12:00 tot 12:30
Op maandag 6 november staat de LinkedIn-sessie in het teken van de Impulsregeling Masterplan basisvaardigheden. Adriaan Langendonk (manager leesbevorderingsprogramma’s BoekStart en de Bibliotheek op school) en Jurjen Nienhuis (regiomanager Bibliotheek Rotterdam) gaan in gesprek over deze kans om te investeren in leesbevordering. Hoe profileer je je als Bibliotheek? Wat is de beste rolverdeling tussen Bibliotheek, kinderopvang/onderwijs en gemeente? Hoe blijf je als Bibliotheek de kwaliteit waarborgen?
Inhoudsblok

Eind 2022 heeft het ministerie van OCW vanuit het Masterplan basisvaardigheden € 12,9 miljoen beschikbaar gesteld aan lokale bibliotheken voor de uitbreiding van locaties met BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school primair onderwijs en vmbo. Het is een fantastische kans om te investeren in leesbevordering in kinderopvang en onderwijs.

Hoe kan ik de LinkedIn-sessie kijken?

Je kunt de sessie maandag 6 november vanaf 12.00 uur (na het maandelijkse luchtalarm) kijken. Deze duurt een halfuur. Ga hiervoor naar de speciale pagina van LinkedIn. Op dezelfde pagina kun je de sessie later ook terugkijken. Je hoeft je verder niet aan te melden

Volgende LinkedIn-sessies

De LinkedIn-sessies vinden elke eerste maandag van de maand plaats. Houd Bibliotheeknetwerk in de gaten voor het programma.

Afbeelding
Beeldmotto Netwerkagenda