Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Gezocht: koersgroepleden

Nieuwsbericht
Vergelijken
28 maart 2024
Twee van de drie voorzitters van de nieuwe koersgroepen zijn bekend. Nu start de werving voor de leden. Ben jij directeur of directielid van een bibliotheek? Of heb je daar een strategische managementfunctie? Meld je dan aan als koersgroeplid.
Inhoudsblokken

De drie koersgroepen richten zich op de maatschappelijke opgaven: Geletterde samenleving, Participatie in de informatiesamenleving en een Leven lang ontwikkelen.  

Geletterde samenleving 
Lezen vormt je denken en verruimt je wereldbeeld. Maar leesvaardigheid is niet meer vanzelfsprekend. Tweeënhalf miljoen mensen in Nederland kunnen niet goed lezen en daardoor niet goed deelnemen aan de samenleving. Ook jongeren lezen steeds minder en steeds minder goed. Bibliotheken zijn een essentiële partner bij het stimuleren van het lezen, van jong tot oud. Hierbij gebruiken zij de zogeheten doorgaande leeslijn. De gezinsaanpak speelt hierin een belangrijke rol. 

Participatie in de informatiesamenleving 
Iedereen moet mee kunnen doen in de (informatie)samenleving. Bibliotheken helpen hierbij. Ze stellen kennis en informatie beschikbaar. En ze helpen bij vragen over de digitale overheid en bij het vergroten van de zelfredzaamheid. Zo dragen ze bij aan het versterken van de democratie en (digitaal) burgerschap, zodat iedereen actief, vaardig en weerbaar kan meebewegen in de online samenleving.  

Leven lang ontwikkelen 
Iedereen in Nederland moet zich een leven lang kunnen blijven ontwikkelen. Bibliotheken helpen hierbij door fysieke ruimte te bieden om te leren en te ontmoeten en toegang te krijgen tot kunst en cultuur. Ook helpen zij met basisvaardigheden en het doorontwikkelen van vaardigheden die ervoor zorgen dat mensen blijvend mee kunnen doen. 

Wie zoeken we?

De groepen bestaan per stuk uit een voorzitter, 3 collega’s uit bibliotheken en een vertegenwoordiger van zowel SPN als de KB. Voor de koersgroepleden is een profiel opgesteld. Hierin staat dat een koersgroeplid:  

  • een inspirerende netwerkspeler is en goed op de hoogte is van ontwikkelingen in de sector; 
  • weet wat de maatschappelijke opgave inhoudt, daar visie op heeft en deze helder en krachtig kan verwoorden; 
  • een relevant netwerk heeft binnen en buiten de sector en oog heeft voor het organiseren van draagvlak en draagkracht; 
  • directeur/directielid is of een strategische managementfunctie heeft in de organisatie.  

Bekijk de profielschets voor meer informatie. Daar lees je ook meer over bijvoorbeeld het aantal bijeenkomsten per jaar. 

Solliciteren?

Heb je interesse? Stuur dan een motivatie naar tijdelijk netwerkmanager Tineke van Ham. Geef duidelijk aan voor welke opgave je je wilt inzetten. Je kunt reageren tot en met dinsdag 9 april. Daarna volgt een gesprek met de voorzitter van de koersgroep en de netwerkmanager. Succes! Heb je ondertussen vragen? Mail of bel gerust met Tineke.