Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Bloeddrukpunten MeiMeetMaand groot succes

Interview
Laatst bijgewerkt: 24 juni 2022
Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen, DNK bibliotheek Assen en Bibliotheek Hoogeveen reageerden direct op de oproep van de Hartstichting om mee te doen aan de MeiMeetMaand. Zij richtten een locatie in waar mensen konden binnenlopen om hun bloeddruk te laten meten. De maand verliep heel goed. De bibliotheken ontvingen veel mensen en zagen ook nieuwe gezichten.
Inhoudsblok

Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen

In Maarssenbroek en Mijdrecht (gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen) waren inwoners welkom om hun bloeddruk te laten meten. De voorbereidende samenwerking met de Hartstichting verliep prettig, net als de samenwerking met de betreffende vrijwilliger bij het meetpunt. De organisatie van deze activiteit heeft weinig tijd gekost. Saskia Wilmes, projectleider Sociaal domein beschrijft de ervaringen.

Het effect

260 inwoners hebben hun bloeddruk laten meten, de meesten waren 60-plus.

Van een aantal bezoekers was de bloeddruk zó hoog, dat ze rechtstreeks zijn doorverwezen naar de huisarts. Over het algemeen bleek de bloeddruk goed en waren de inwoners gerustgesteld. Was de bloeddruk aan de hoge kant, dan reageerden de inwoners als volgt: Regelmatig laten meten, Bespreken met de huisarts, Opzoeken wat ik kan doen om de bloeddruk te verlagen.

Afgezien van dit effect bij de inwoners, heeft deze activiteit ook geleid tot nieuwe en vernieuwde contacten binnen de gemeenten. Het bloeddruk meten was een aanleiding om met partners binnen de gemeenten te praten over het thema gezondheid als speerpunt in de programmering van de bibliotheek.

Verdere programmering

Deze activiteit heeft in de bibliotheek het thema Gezondheid in de programmering aangezwengeld. We bouwen de programmering nu uit in samenwerking met de gemeenten, met sociale organisaties en met ZZP’ers. In augustus verzorgen we een lezing waarin de inwoner leert hoe je met kleine aanpassingen gezonder kunt leven.

In september is er een lezing over een gezonde leefstijl. Deze lezing is de start van verdere programmering in de gemeente zoals een vitaliteitstest en de mogelijkheid om goedkoop een sport uit te proberen.

Op deze manier verleidt de bibliotheek samen met partners, inwoners tot een gezondere leefstijl en draagt de bibliotheek bij aan de vitaliteit van inwoners.

Regeren is vooruitzien

Eén van de partners heeft al laten weten in 2023 aanvullende programmering te willen uitzetten rondom de bloeddruk-activiteit in de bibliotheek. Er zou in elk geval een voorlichtingsmoment georganiseerd moeten worden rondom hoge bloeddruk.

Of we in 2023 daadwerkelijk aandacht kunnen besteden aan de MeiMeetMaand, hangt mede af van onze overige programmering.

Saskia Wilmes

juli 2022

DNK bibliotheek Assen 

Willemijn Bouma, programmeur Ontwikkeling & Ontmoeting: "Wij hebben als DNK meegedaan aan de MeiMeetMaand van de Hartstichting, omdat we het concept goed vinden passen bij de maatschappelijke functie van de bibliotheek. Mensen kunnen op een laagdrempelige manier binnenlopen en hun bloeddruk laten meten. Er zitten geen voorwaarden en eisen aan, je hoefde niet te reserveren en kon gewoon binnenlopen, wat het voor het publiek erg toegankelijk maakte. We merkten ook dat er veel aanloop was. Veel bezoekers kwamen speciaal voor het bloeddrukmeten naar de bibliotheek. Er zijn zelfs mensen die meerdere dagen langs zijn geweest!"

Samenwerking Hartstichting

"De samenwerking met de Hartstichting was erg prettig. Zij leverden al het materiaal aan voor het bloeddrukmeten en ook de informatie voor de website. Bij vragen waren zij erg goed bereikbaar. Het was voor de Hartstichting lastig om voldoende mensen te vinden die het bloeddrukmeetpunt konden bedienen. Dit gebeurde via uitzendbureaus. Maar het kwam wel voor dat er op dagen niemand was. Dat was erg jammer, omdat er wel animo voor was. Dit lag echter buiten de macht van de Hartstichting."

Tekst loopt door onder de afbeelding

Bijeenkomst Gezonde leefstijl

"In de MeiMeetMaand hebben wij zelf een avond over gezonde leefstijl georganiseerd in samenwerking met het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA). De presentatrice interviewde een revalidatiearts & leefstijl-goeroe en een fysiotherapeut. Daarnaast was er ruimte voor vragen van het publiek. Ook konden mensen na afloop hun bloeddruk laten meten. Die avond hebben we het bloeddrukmeetpunt zelf bemand met eigen vrijwilligers, in samenspraak met de Hartstichting.

Voor ons was het een eerste keer dat we een avond over gezondheid organiseerden. We hebben na deze pilot besloten om volgend seizoen een hele reeks op te tuigen met het WZA."

Belangstelling

"Wij zijn positief verrast over de belangstelling die er was voor het bloeddrukmeetpunt. Het geeft aan dat er zeker een behoefte is om dit te faciliteren. Wij vinden het belangrijk dat DNK een plek kan zijn waar mensen terechtkunnen voor dit soort zaken. In de toekomst willen we daarom zeker weer meedoen aan de MeiMeetMaand."

Interview door Froukje Stuursma

juni 2022

Bibliotheek Hoogeveen

Tijdens de MeiMeetmaand, georganiseerd door de Hartstichting, konden alle bezoekers van Bibliotheek Hoogeveen gratis hun bloeddruk laten opmeten. Robin, publieksconsulent bij de bibliotheek, vertelt: “Het meetpunt was goed zichtbaar voor ons publiek. In de hal van de bieb werden de bezoekers heel vriendelijk benaderd door de medewerkers van de Hartstichting. Eerlijk gezegd waren we wel een beetje verbaasd over de grote opkomst. Blijkbaar ervaren mensen het als een lage drempel om op deze manier hun bloeddruk te laten meten.”

Ruim 300 bezoekers (maar ook bibliotheekmedewerkers) maakten gebruik van het meetpunt. Robin: “De samenwerking met de Hartstichting verliep erg prettig. We werden goed geïnformeerd en kregen handige promotiematerialen aangeleverd. We zijn blij dat we als bibliotheek een steentje hebben kunnen bijdragen aan de belangrijke campagne van de Hartstichting.”

Beluister ook het radiofragment over bloeddrukmeting in Bibliotheek Hoogeveen op RTV Drenthe (vanaf 07:54 min).

Tekst loopt door onder de afbeelding

Interview door Froukje Stuursma
juni 2022