Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Boom-programma’s in Taalhuis Den Haag

Interview
Laatst bijgewerkt: 4 februari 2022
Het Taalhuis van de Bibliotheek Den Haag gebruikt al langer de programma's van Boom uitgevers. Aanvankelijk via een pilot van Probiblio, daarna als deel van het eigen collectiebeleid en nu als een van de 20 pilotbibliotheken die er ervaring mee opdoen. We vragen programmaleider Réka Deuten-Makkai hoe het Taalhuis het gebruik stimuleert: voor, tijdens en na de lockdown.
Inhoudsblok
Réka Deuten-Makkai, portretfoto

Voorheen: vrijwilligers begeleiden bij gebruik

"De Boom-programma’s zijn voor NT2-leerders (LINK), voor alfabetisering (DigLin+) en voor inburgeraars (KNM). Daarom zette de bibliotheek de programma’s op de eigen pc’s. Hiermee de Nederlandse taal oefenen kon dus alleen in het Taalhuis van de bibliotheek", vertelt Réka.
"De vrijwilligers van het Taalhuis hadden in eerste instantie een wegwijsfunctie bij deze programma’s. Zo hadden zij goed zicht op de wensen van deelnemers en welk programma daarbij het beste aansluit.
Om de digitale drempel te verlagen, stonden de programma’s zichtbaar en gebruiksklaar op het startscherm, en waren de deelnemers slechts één klik van het oefenen verwijderd."

Lockdown: leren op afstand

"Vanwege de covid-maatregelen werd het moeilijk om de doelgroep te bedienen. Hierdoor moest het Taalhuis anders omgaan met programma’s die alleen in de bibliotheek bereikbaar waren. Als antwoord maakten we de brochure Leren kan altijd! Ook thuis! over taal- en digi-programma’s. Die stimuleert mensen om thuis Nederlands te leren en te oefenen met de computer. Op zoveel mogelijk plekken verspreidden we de brochure, zoals supermarkten en welzijnsorganisaties, maar ook digitaal via onze Facebook-pagina en website.

Voor de Boom-programma’s, waar een licentie op zit, zochten we contact met de uitgever. Samen met Boom besloten we dat Taalhuis-deelnemers een individuele code konden aanvragen.
Vanwege de afstand moesten anderstaligen over digitale vaardigheden beschikken; de vrijwilliger was er immers niet om hen wegwijs te maken.
De brochure leverde heel veel aanvragen op. Van de 500 uitgereikte codes werd het merendeel geactiveerd en bij 147 niet-geactiveerde codes werd navraag gedaan bij de klant. Het Taalhuis stimuleert mensen om alsnog hun code te gaan gebruiken.

In de Facebook-groep was veel aandacht voor de programma’s in de brochure. Mensen oefenden en leerden in coronatijd zelf en vroegen via Facebook om feedback. Vooral LINK werd in deze periode veel gebruikt, het bleek een uitkomst voor mensen die tijdens de lockdown geen taalles konden volgen. Ook voor werkende mensen is leren zo bereikbaar geworden.
Bij DigLin+ en KNM lijkt meer ondersteuning nodig van een vrijwilliger."

Nu: Taalhuis weer open

"Van de lockdown hebben we geleerd om goed naar de vraag te kijken en de juiste programma’s af te stemmen. We blijven online actief en gaan door met actieve promotie van alle taalprogramma’s, dus ook van Boom. We hebben gezien hoe belangrijk dat is en hebben daarmee ook nieuwe deelnemers bereikt.

We houden nu weer inloopspreekuren; ook in de wijkvestigingen. Hierbij gebruiken we de programma’s, verwijzen we naar de taalscholen, de Taalcafé’s en het programma-aanbod."

Haagse typologie van de Boom-programma’s

LINK

  • Gebruik is heel makkelijk; het wijst zichzelf en je oefent op specifieke onderdelen.
  • Leent zich heel makkelijk voor zelfstudie.

DigLin+

  • Vraagt kennis van alfabetisering; is gericht op analfabeten en half-alfabeten.
  • Is handig voor NT2'ers om de uitspraak te oefenen.
  • Voor optimaal gebruik moet de gebruiker de structuur redelijk doorgronden; ondersteuning van een taalvrijwilliger is nodig.
  • Wordt gebruikt bij doorverwijzing: mbo-docenten verwijzen studenten naar het Taalhuis.

KNM

  • Wordt gebruikt bij doorverwijzing: VluchtelingenWerk en taaldocenten verwijzen inburgeraars naar het Taalhuis; een taalvrijwilliger maakt hen wegwijs.
  • Tijdens het Inburgeringsspreekuur van het Taalhuis wordt goed doorverwezen naar dit programma. In de covid-periode zijn de inburgeringsexamens uitgesteld; daardoor is er weinig zicht op het gebruik.

"Voor lageropgeleide en niet-digivaardige mensen past eerder een advies voor de programma’s van Oefenen.nl. Voor wat hogeropgeleide taalvragers die ook digitaal vaardiger zijn, adviseren wij de Boom-programma’s. Daarin komen alle aspecten van taal leren aan bod en ze zijn mooi opgebouwd.
Het is goed dat we LINK kunnen bieden voor zelfstandig leren. Ik vind dat goed aansluiten bij de functie van de bibliotheek; daar zijn de licenties echt voor nodig."

Taalvrijwilligers

"De taalvrijwilligers zijn blij met LINK en Oefenen.nl. Zij vinden het makkelijk bruikbare platforms. Voor hen hebben we een programma van permanente training, dat we zelfs tijdens de lockdown probeerden vast te houden. Wij hebben geluk met onze ROC-partner, die altijd bereid is om onze vrijwilligers en collega’s Basisvaardigheden te trainen. Hierdoor hebben onze taalvrijwilligers een actieve kennis van de programma’s, en van het volgsysteem van Oefenen.nl. Door - via een intern platform en interne nieuwsbrief - veel met elkaar uit te wisselen en te trainen, is de drempel laag om de Boom-programma’s te gebruiken."

Suggesties voor andere bibliotheken

"De brochure heeft ons geholpen het Taalhuis te positioneren. Met de brochure in de hand werken we aan bewustzijn en kunnen we maatwerk leveren voor de taalleerders.
De sleutel van de bibliotheek bij het basisvaardig maken van mensen is goede communicatie en digivaardige collega’s. Daarom is het continue trainen van taalvrijwilligers en collega's de inspanning waard.
Blijf je taal- en digileerders vasthouden. Met de programma’s oefenen ze de taal. Daarna komen ze terug om hun taalvaardigheid verder te oefenen in het Taalcafé. En vervolgens kunnen we hen met programma’s verder helpen in hun zoektocht naar werk!" 

Interview door Ellie van der Meer

februari 2022