Informatie voor het bibliotheeknetwerk

"Ik ben een groot voorstander van online leren"

Interview
Laatst bijgewerkt: 8 april 2022
Theek 5 is een van de bibliotheken die voortvarend aan de gang zijn gegaan met de online SeniorWeb-cursussen. Deze ruim 30 cursussen zijn gratis beschikbaar voor bibliotheken, ook voor mensen die geen lid zijn van SeniorWeb of de bibliotheek. Carla Bellaard, specialist Nieuwe media, vertelt hoe dit online aanbod de fysieke cursussen versterkt: "We zien dit aanbod als extra toevoeging, voor iedereen."
Inhoudsblok
Carla Bellaard, portretfoto

"Voorheen moesten mensen lid zijn van SeniorWeb om de cursussen te kunnen volgen, dus toen konden we er minder mee," zegt Carla. "Maar nu ze openbaar toegankelijk zijn, hebben we dat natuurlijk flink gepromoot.

Wij verzorgen in de bibliotheek veel cursussen op digitaal gebied. Aan het eind zeggen we steeds dat er ook online cursussen zijn. Hiermee kunnen mensen thuis extra oefenen of nog eens iets nazoeken. Als onze mediacoaches dat aankaarten, vragen we ook meteen wie dat zou willen. Van die mensen noteren we de gegevens en voeren we ze later in als cursist op bibliotheek.seniorweb.nl. In korte tijd hebben we al 36 cursisten ingeschreven."

Handig gebruik

"Ik ontwikkel zelf ook bijvoorbeeld een cursus Windows 10 en binnenkort Windows 11. Ik kijk dan hoe SeniorWeb de cursus heeft opgezet als achtergrondinformatie. En we verwijzen dus naar de online cursussen, voor als mensen iets willen herhalen. Dat is van toegevoegde waarde, want wij hebben zelf geen handleidingen. Mooi is ook dat een cursus soms meer biedt dan wij behandelen. We zien dit aanbod als extra toevoeging, voor iedereen. Zo maken we handig gebruik van het SeniorWeb-aanbod."

Medewerkers en vrijwilligers

"Ook onze digi-vrijwilligers attendeer ik: 'Kijk, wat een mooi aanbod. Heb je klanten bij het Inlooppunt Digitale vragen - Webstek noemen wij dat - wijs hen daar dan ook op.'

Op ons intranet hebben we het aanbod gepromoot voor collega's. De cursussen zijn voor henzelf interessant en ze kunnen klanten ernaar verwijzen. Een aantal collega's en vrijwilligers heeft zich ingeschreven.

Bij de collega's van het IDO breng ik dit aanbod ook onder de aandacht. Zij kunnen mensen verwijzen naar de online cursussen, naast de fysieke cursussen, zoals Klik & Tik, Digisterker en DigiVitaler.

Omdat de cursussen online zijn, kan ik niet precies zien welke mensen ze daadwerkelijk gebruiken. De indruk is dat het bij cursisten en vrijwilligers vooral senioren zijn, maar niet uitsluitend."

Meeliften op landelijke publiciteit

"De SeniorWeb-vrijwilligers werken alleen voor senioren. De bibliotheek is er voor iedereen. We hebben onze Webstekken dus opgezet met onze eigen vrijwilligers. We promoten ons Inlooppunt voor digitale vragen op de website van SeniorWeb. Vrijwilligers kunnen ambassadeur worden en worden dan vermeld op die pagina bij ons inlooppunt. Zij kunnen een foto toevoegen zodat mensen zien door wij zij geholpen worden. Als ambassadeur kun je zelf de cursussen gratis volgen.

SeniorWeb heeft themamaanden, bijvoorbeeld over privacy en veiligheid. Je kunt aangeven of je met jouw bibliotheek aan zo'n maand wilt meedoen. Dan fiets je mee op de landelijke publiciteit van SeniorWeb. Wij promoten dan de Inlooppunten voor digitale vragen, en vermelden daarvan de tijden en vestigingen. Mensen kunnen er hun vragen stellen over dat thema."

Promotie

"Voor onze online cursussen hebben we een speciale website, met onder andere het aanbod van Soofos en Goodhabitz. Daar staat het SeniorWeb-aanbod natuurlijk ook. Daarnaast vermelden we andere gratis cursussites. Als mensen iets willen wat wij niet hebben, dan verwijs ik naar dit overzicht.

Promotie voor de SeniorWeb-cursussen hebben we gedaan via onze nieuwsbrief, Facebook en een persbericht. Ik wil ook de nieuwsbrieven van samenwerkingspartners benutten, zoals vrouwen- en ouderenorganisaties.

Verder sturen we nieuwsbrieven naar basisscholen en het vve, waarin we dit aanbod opnemen. Leerkrachten zijn zelf niet allemaal digitaal vaardig en zij kunnen de cursussen ook promoten bij de ouders. Verder attenderen we de deelnemers van de Walk&Talk en onze taalvrijwilligers op dit aanbod."

Ticketingsysteem als extra ingang

"Deze cursussen heb ik laten opnemen in ons ticketingsysteem. Je kunt daar niet alles in zetten, maar dit is een mooi afgerond geheel. Als mensen via het ticketingsysteem iets anders boeken, dan zien ze ook dit aanbod. Dat is wéér een extra ingang om mensen te bereiken.

Ik ben een groot voorstander van online leren, ook al vóór corona. Als Theek 5 willen we op online gebied meer betekenen. Tijdens corona hebben we gezien dat we meer mensen en ook nieuwe doelgroepen kunnen bereiken. Dat willen we onder meer hiermee vasthouden!"

Gratis programma's voor bibliotheken

De KB heeft ruim 30 online cursussen van SeniorWeb ingekocht om mensen te leren omgaan met de computer en de smartphone. Bibliotheken kunnen die gratis aanbieden aan geïnteresseerden in hun werkgebied. Daarnaast maken nog zo'n 60 andere programma's deel uit van het aanbod van landelijke partners. Denk onder meer aan cursussen rond Taal, Rekenen, Gezondheidsvaardigheden, Inburgering.

In het Trefpunt leermiddelen vind je alle gratis programma's. In totaal zijn dat er ruim 160, zowel van landelijke partners als ander gratis beschikbaar aanbod.

(Filter in de Leermiddelengids onder Kosten op 'Landelijk ingekocht' en/of 'Gratis'.)

Interview door Karin Ottenhoff

april 2022