Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Postcafé: samen je post doornemen

Interview
Laatst bijgewerkt: 3 februari 2020
Bibliotheek Oosterschelde en SMWO Schouwen Duiveland (Stichting Maatschappelijk Werk Oosterschelde) wilden laaggeletterden die kampen met armoede en/of schulden helpen om zelfredzamer te worden. Zo kwamen ze op het idee van een Postcafé: een laagdrempelige plek waar je samen met vrijwillige medewerkers de post kunt doornemen. Monique van Kol, specialist doelgroep volwassenen is enthousiast.
Inhoudsblok
Afbeelding
Monique van Kol

“In het Postcafé kunnen mensen, die moeite hebben met het lezen van hun post, in ongedwongen sfeer samen met vrijwillige medewerkers de post doornemen. Vrijwilligers leggen in gewone taal uit waar de brieven over gaan. Brieven van officiële instanties als gemeente, woningcorporaties, verzekeraars of Belastingdienst”, licht Monique toe.

Terugkerende bezoekers

“Wekelijks stappen zo’n vijf á zes mensen het Postcafé in Zierikzee binnen. Van hen komt een aantal iedere week langs. Dit zijn met name nieuwe Nederlanders. Maar we hebben ook wisselende bezoekers.

Als mensen vaker terugkomen, proberen we ze door te verwijzen naar taalhuizen in buurt. Gaat het om een taalprobleem? Of zijn de rekenvaardigheden onvoldoende? Zo zoeken we naar een passend taal- of rekentraject. Het kan uiteraard ook zo zijn dat de (overheids)instantie moeilijk heeft gecommuniceerd. Als dit vaker voorkomt, laten we dit aan de betreffende instantie weten.
Binnenkort starten we samen met Schuldhulpverlening Zeeland met de methode Voor ‘t zelfde geld. Vanuit het Postcafé kunnen we mensen hiernaar doorverwijzen. Vrijwilligers van de schuldhulpverlening Zeeland zijn nu ook wekelijks bij het Postcafé te vinden, dus dat maakt de doorverwijzing makkelijker.”

Samenwerking

"Het Postcafé is een resultaat van het samenwerkingsproject ‘U kunt op ons rekenen’. In de gemeente Schouwen-Duivenland zijn verschillende voorzieningen en organisaties actief in het voorkomen van schulden en verminderen van armoedeproblematiek. De formulierenbrigade ziet mensen echter keer op keer terugkomen. Mensen in een schuldhulpverleningstraject krijgen ondersteuning in het oplossen van de schulden, maar hebben onvoldoende basisvaardigheden om hun problemen structureel te voorkomen. Vandaar dat we meer wilden samenwerken en er zo voor zorgen dat mensen die laagtaalvaardig zijn en te maken hebben met armoede of schuldenproblematiek financieel vaardig en zelfredzaam worden.

De bedoeling van het Postcafé is om mensen te helpen die dreigen in de schulden te komen. Wij willen zeer zeker niet actief zijn in het traject van mensen die in de schulden zitten. Dat is een te specialistisch gebied. Het Postcafé wordt gecoördineerd door SMWO. Zij begeleiden de vrijwilligers en faciliteren ook de ruimte. SMWO heeft namelijk in Zierikzee een prima afgeschermde ruimte hiervoor. De bibliotheek zorgt voor de verbinding tussen partners, de communicatie en de programma’s (zoals Oefenen.nl) en taaltrajecten waar mensen mee aan de slag kunnen. Partners zoals de gemeente, Vluchtelingenwerk, Zeeuwland woningcorporatie en sociale werkvoorziening De Zuidhoek zorgen voor doorverwijzingen naar het Postcafé. Deze partners zijn ook getraind in het signaleren en herkennen van laaggeletterden."

Samenvoeging met formulierenbrigade

“Mensen willen in het Postcafé meteen geholpen worden bij hun vragen. En verwachten dat ook. Ze willen meteen een oplossing voor hun probleem”, vertelt Monique. “We hebben daarom het Postcafé samengevoegd met de formulierenbrigade van SMWO.

Vrouw en man bespreken een brief

Mensen die meer hulp nodig hebben, kunnen zo direct doorverwezen worden naar maatschappelijk werk en geholpen worden bij het invullen van de formulieren.”

Publiciteit

“Bij de start hebben we een bijeenkomst georganiseerd voor alle partijen. Met uitleg zodat zij op persoonlijke manier kunnen doorverwijzen. Daarnaast wordt het Postcafé natuurlijk benoemd op de website van de Bibliotheek en SMWO. Ook hebben we een interview gehouden op de lokale radio van Schouwen-Duiveland. Misschien heeft dat ook bezoekers getrokken.”  

Vervolg

“Het Postcafé in Zierikzee is ruim anderhalf jaar geleden geopend. Omdat het een succes is, gaan we ermee door. We hebben in de eerste periode veel tijd gestoken om partners de goede bagage te geven, zodat ze zorgen voor goede doorverwijzing. Nu dit loopt, willen we ook cafés openen in de andere kernen binnen de gemeente. Dit kan ook op locatie van de bibliotheek zijn. We zoeken de beste plek voor de mensen.

Het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) en het Postcafé sluiten prima op elkaar aan, maar we hebben er nog niet over nagedacht om dit te integreren. Het Postcafé kan straks uiteraard wel de locatie zijn waar we naartoe doorverwijzen vanuit het IDO."

Interview door Ilse Lodewijks
Februari 2020