Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Thuis leren met Oefenen.nl

Interview
Laatst bijgewerkt: 10 maart 2021
Bibliotheek Den Haag begeleidt mensen die thuis Oefenen.nl gebruiken. Heel intensief, maar met veel resultaat. Réka Deuten-Makkai, programmaleider Taalhuis/Digitaalpunten, vertelt over de aanpak en resultaten.
Inhoudsblok

"Onze bibliotheek gebruikt Oefenen.nl bij informeel taalaanbod. De manier waarop, is afhankelijk van het aanbod. Wij bieden:

Réka Deuten-Makkai, portretfoto

Oefenen.nl gebruiken we voor NT1'ers en NT2’ers: laagtaalvaardigen, mensen met een lage leerbaarheid en weinig digitale vaardigheden. Voor andere groepen werken we met Boom.

In het taaladvies is Oefenen.nl ingebouwd. Wie naar het Taalhuis komt, krijgt een doorverwijzing naar activiteiten, makkelijk leesbare boeken en websites om mee te oefenen. Ook bij Taal in de Buurt is Oefenen.nl onderdeel. We geven bij het introductiebezoek niet alleen de 'voorkant' van Oefenen.nl mee, maar we gaan naar het Volgsysteem, maken voor ieder een account aan, laten programma's zien, en laten mensen die meteen in de bibliotheek uitproberen - met begeleiding.

Het zijn intensieve groepen; ze werken langer met Oefenen.nl dan vóór de pandemie. Maar wij zijn geen taalschool: wij bieden alleen mogelijkheden en zetten in Oefenen.nl leerroutes klaar. Soms hebben mensen behoefte aan begeleiding en vormen ze een soort taalklasje."  

Netwerk

"Wij denken en werken in een netwerk. In Den Haag is dat de Taalketen. De gemeente is financier en regisseur. Zij koopt al jaren Oefenen.nl in voor alle organisaties. ROC Mondriaan zorgt voor spreiding van kennis van het programma en ontwikkelt trainingen over het Volgsysteem, heel waardevol. Wij laten collega's en vrijwilligers regelmatig trainen. Tijdens de pandemie is snel ingezet op trainingen om deelnemers op afstand te begeleiden. De trainingen zijn beschikbaar voor alle partners, waardoor betere samenwerking is ontstaan."

Bereik

"De bibliotheek schreef het boekje Leren kan altijd, ook thuis, met websites over taal, solliciteren, rekenen enzovoort. Dat is verspreid onder welzijnsorganisaties waar de doelgroep nog wél komt. De pdf staat op Facebook en de bibliotheeksite. Het boekje wordt goed gebruikt."

"De wijkvestigingen hebben vaste groepen. Vrijwilligers begeleiden groepjes van 4 of 5 kwetsbare mensen, zolang de lockdown duurt. Het werkt heel goed. In totaal zijn er zo'n 450 NT2-deelnemers bij gekomen sinds de pandemie. En met succes. Niet dat hun vaardigheden véél zijn gegroeid, maar ze blijven oefenen, en we halen hen uit een isolement.

Voor anderstaligen met iets meer vaardigheden gebruiken we Facebook. Zij oefenen zelfstandig. Dagelijks plaatsen we een opdracht en voeren we gesprekken via Zoom, met in totaal zo'n 10.000 deelnemers. Ook gaven we lezingen op informatiedagen voor de Poolse, Roemeense en Turkse gemeenschap en voor expats. Dat doen we nu online. Deze sessies worden goed bezocht.

NT1'ers bereiken we ook op Facebook via organisaties die met hen in aanraking komen. We krijgen veel aanvragen van deze organisaties over hoe zij hun cliënten kunnen ondersteunen."

"Alle vestigingen hebben een begeleidersaccount met in totaal 33 groepen. Wij hebben 19 begeleiders voor de vestigingen plus 2 voor de programma's Taal in de Buurt en Welkom in Den Haag. Er zijn nu 1.200 accounts voor Oefenen.nl. Het laatste jaar waren er 450 actieve deelnemers, die vooral taalprogramma's gebruikten.

NT1'ers verwijzen wij door naar het ROC. Dat heeft een programma specifiek voor deze groep. Daarom is dit aantal bij ons laag."

Eigen niveau

"Wij bedienen mensen op hun eigen niveau. Gebruiken ze alleen een telefoon? Dan bellen we hen.  Dat vraagt veel tijd en inzet; de opbrengst is miniem. Hebben ze een smartphone, dan gebruiken we Whatsapp. Dan kun je links sturen en tot 8 mensen tegelijk bellen. Bij welzijnsorganisaties mogen wij fysiek afspraken maken. Hierbij kunnen we 1, 2 of 3 mensen tegelijkertijd helpen. Zo proberen we iedereen die dat wil, te bereiken.

Er blijft een groep die we niet bereiken. Dat moet je accepteren. We hebben per 8 maart een spreekuur waarvoor mensen fysiek kunnen afspreken. Je kunt dan iets uitleggen of aanpassen op de telefoon zodat ze met ons in contact blijven." 

Fanatiek

"Sommige deelnemers zijn fanatiek, echt leuk om te zien. Zij mailen hun antwoorden en dat geeft energie. Toen we vorig jaar weer open mochten, kwamen sommige klanten bijna dagelijks. Zoals de jongen die net in Nederland was. Dagelijks zat hij 4 uur aan de computer. Hij heeft in 4 maanden een heel niveau geleerd. Dat is echt mooi. En dan de Chinese mevrouw die alle programma's heeft doorlopen!"

Rijk programma

"Zodra mensen beginnen, ervaren ze de voordelen van Oefenen.nl. Het is een rijk en veelzijdig programma. De voorkant is heel breed, voor iedereen is er wat. De achterkant is nog veel rijker, maar met geheimen voor veel collega's. Je kunt er dagelijks opdrachten mee aan klanten sturen. Je moet wel eerst klandizie opbouwen. Dat is arbeidsintensief. Onze vrijwilligers verzorgen de intake van nieuwe deelnemers. Die duurt minimaal 20 minuten. Hierbij vragen we ook het e-mailadres en telefoonnummer. Toen de lockdown kwam, hadden wij al veel contactgegevens en dat hielp enorm.

Oefenen.nl doet veel om te trainen en ondersteunen: een kennispagina, nieuwsbrief en webinars. Wees creatief met wat zij bieden. Zo hebben wij een online quiz gemaakt. Wij bedenken de kaders, zij bieden materiaal waaruit wij putten."

Begeleiders

"Bij het begin van de pandemie was het voor elke begeleider even wennen. Sommigen waren eerst afwachtend. Toen de maatregelen voortduurden, volgden ze toch de training. Na bijna een jaar pandemie zien we de online groepen groeien qua aantallen en resultaten, zelfs bij mensen met lage leerbaarheid. Als mensen afhaken, bellen we even. Het netwerk is hierin ook belangrijk en helpt mensen motiveren."

 

Interview door Karin Ottenhoff

maart 2021