Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Veel belangstelling voor activiteiten voor werkzoekenden

Interview
Laatst bijgewerkt: 1 mei 2020
In het domein Werk & Inkomen kan de bibliotheek zich enerzijds richten op werkende mensen en anderzijds op werkzoekenden. Maar hoe bereik je werkende mensen met beperkte basisvaardigheden? En hoe help je hen een geschikte baan te vinden? Vijf bibliotheken vertellen over hun gekozen aanpak.
Inhoudsblok

Themabijeenkomsten

Monique Lucassen, programmamanager Westfriese Bibliotheken:

“Wij bieden in onze bibliotheek de bijeenkomstenserie ‘Werk aan je toekomst’. Eén keer in de vier weken is er een themabijeenkomst voor mensen die werk zoeken of een switch willen maken in hun carrière. Wij leveren een thema aan, maar verder stimuleren we sterk dat de mensen het samen doen. Het doel is dat zij vertrouwd met elkaar raken.

Moniek Lucassen

Voor de bijeenkomsten nodigen we gasten uit, uiteenlopend van mensen met een speciale ervaring zoals een dappere carrièreswitch tot sprekers van werkloketten. Vanwege de coronamaatregelen hebben we Werk aan je Toekomst tijdelijk omgezet in Walk & Talk Online.

Daarnaast willen we, zodra het weer mogelijk is, starten met Zoek werk. Eén van onze gemeentes, Drechterland, vroeg of wij iets willen opzetten voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die in een bijstandssituatie terecht zijn gekomen, en digitaal niet zo vaardig zijn. Ze dachten aan ons, gezien de goede resultaten die we geboekt hebben met Klik & Tik, en omdat we non- en informele educatie aanbieden. We hebben contact gelegd met Debbie Heijne van De Levende Sollicitatiegids. Zoek werk is een blended learning voor mensen met taalniveau A1 werk zoeken. Zij heeft dit voor ons op maat gemaakt, zodat het aan de wensen van de gemeente en ons voldoet. Deelnemers worden via de gemeente naar ons toegeleid en deelname is op basis van vrijwilligheid. Dat laatste is een belangrijk uitgangspunt. We willen hiermee een veilige situatie creëren, waarbij de interne motivatie van de deelnemers centraal staat.

De blended learning bestaat uit tien bijeenkomsten. Wat ons aansprak, is de vrij nuchtere manier waarop deelnemers worden benaderd. Zet geen autoriteit voor de klas (bijvoorbeeld iemand van een werkloket), maar kies voor een medewerker met educatieve ervaring die vanuit een persoonlijke en nuchtere kijk de bijeenkomsten kan leiden. Werk met deze groep dus niet top-down. Ons idee is ook om de deelnemers van Werk aan je toekomst voor Zoek werk uit te nodigen, om te vertellen over hun ervaringen. We hopen circa dertig mensen per jaar te bereiken, gedurende drie jaar.”

Meer informatie: Moniek Lucassen  

Workshops en netwerkbijeenkomsten

Anton Furnée, programmeur Bibliotheek Amstelland:

“Voor werkzoekenden houden we elke maand een Walk & Talk-netwerkbijeenkomst. Hiervoor nodigen we regelmatig een spreker uit. De eerste 45 minuten is het inhoudelijke stuk en daarna gaan de deelnemers met elkaar in gesprek. Bij het inhoudelijke stuk doen we soms ook een spel, zoals het grote sollicitatiegesprek en het kwaliteitenspel.

Anton Furnée, Bibliotheek Amstelland

Dit slaat erg aan. Daarnaast organiseren we iedere maand een JobOn meet-up (voorheen DeBroekriem). Je kunt dit meer zien als een workshop. Van JobOn ontvangen we draaiboeken voor diverse onderwerpen. Denk aan een pitch of het verbeteren van je cv. JobOn en Walk & Talk vullen elkaar goed aan. Het ene concept is een workshop, het andere een netwerkbijeenkomst. Voor een deel komen dezelfde mensen, maar voor een deel ook niet.

Eveneens hebben we een samenwerking met een loopbaancoach. In de Week van de Loopbaan (een initiatief van Noloc) houdt zij loopbaan-coachgesprekken. In iedere bibliotheekvestiging is zij een middag aanwezig. Mensen kunnen vooraf inschrijven, want er is beperkt plaats. We werken met deze loopbaancoach ook samen bij Walk & Talk.

Het WerkpleinAA van de gemeente Amstelveen is voor mensen die werk zoeken uit zowel gemeente Amstelveen als Aalsmeer. Hier geven we Klik & Tik-cursussen voor werkzoekenden die veelal in de bijstand zitten. Vanuit de gemeente krijgen ze de opdracht deze cursus te doen.

Door de coronamaatregelen is veel van deze dienstverlening niet mogelijk. We hebben diverse tips op onze website gezet. Zo verwijzen we bijvoorbeeld naar de online meet-ups van JobOn, de Walk & Talk Online-bijeenkomsten en de e-learnings van GoodHabitz (bezoekers van bibliotheken kunnen via het platform van JobOn gratis toegang krijgen tot de e-learnings van GoodHabitz). Ook heb ik de deelnemers van Walk & Talk hierop gewezen. Ik denk nu na om zelf een Walk & Talk Online aan te bieden, maar eerst willen we onderzoeken of de mensen daar behoefte aan hebben.”

Meer informatie: Anton Furnée  

Walk & Talk en openleercentrum

Tereza de Vries, coördinator afdeling Volwassenen Bibliotheek Langedijk:  

“Maandelijks hebben we een Walk & Talk-bijeenkomst in de bibliotheek. Daar komt ongeveer 10 à 15 man op af. We bieden gelegenheid om iets te leren, bijvoorbeeld over een netwerkgesprek of een video-sollicitatie. Maar we ruimen ook tijd in om onderling uit te wisselen, iets voor elkaar te betekenen. Ik houd de bijeenkomsten zelf, waardoor er een laagdrempelige, vertrouwde sfeer is.

Tereza de Vries

Het eerste jaar zocht ik iedere keer een gastspreker. Nu doen we dit om de keer. We hadden namelijk ook behoefte om onder elkaar te zijn en met elkaar een onderwerp te bespreken. Het afgelopen jaar liep het aantal deelnemers terug. Enkel een vaste groep bleef komen, 60+. Waarschijnlijk zal dit straks, als gevolg van corona, weer toenemen.

Hiernaast hebben we een openleercentrum, waarbij we de mogelijkheid bieden voor een-op-een-begeleiding. Mensen kunnen op de maandagavond een uur langskomen, zonder aanmelding vooraf en wij noteren geen gegevens van mensen. Het openleercentrum wordt bemand door getrainde (taal)vrijwilligers. De meeste mensen hebben een gerichte vraag: Hoe maak ik mijn cv? of Hoe reageer ik op deze vacature?. Wij bieden daarom geen hele cursus aan, maar gebruiken wel cursusmateriaal zoals Mijn voorsprong op de rest en Zoek werk.

Een enkele keer hebben we bij het taalcafé met voornamelijk NT2’ers dit onderwerp behandeld. Walk & Talk is qua taalniveau te hoog voor deze mensen. Iemand die zelf uit het buitenland kwam en het is gelukt om een goede baan te vinden, hebben we laten vertellen over de eigen ervaring.

Vorige week zou er weer een Walk & Talk-bijeenkomst zijn. Vooraf heb ik artikelen gestuurd over werk zoeken, verwezen naar Walk & Talk Online, en  frequente deelnemers aangeboden dat ze een cv-check kunnen doen. Tevens heb ik aangeboden de bijeenkomst om te zetten in een digitale variant, maar daar is niemand op afgekomen.”

Meer informatie: Tereza de Vries  

Trainingen en bijeenkomsten, onder meer voor sociale werkvoorziening

Carin Hoppenbrouwers, regisseur Leven lang leren BiblioPlus:

“De bibliotheek werkt samen met IBN, een sociale werkvoorziening die kansen biedt aan mensen die het zonder steun niet redden op de arbeidsmarkt. IBN-medewerkers krijgen korting op hun bibliotheek-lidmaatschap. IBN vindt het belangrijk dat alle medewerkers voldoende kunnen lezen en schrijven, en hoopt het lezen zo te stimuleren.

Carin Hoppenbrouwers

Ook biedt de organisatie haar medewerkers taaltrainingen aan. Ze hebben zelf docenten in huis. Als dit niet toereikend is, worden de medewerkers doorverwezen naar de bibliotheek in Cuijk. Bijvoorbeeld als het tijdstip voor de training niet uitkomt, als de werknemer de training liever niet in huis bij IBN wil volgen of als de werknemer na twee jaar nog meer wil trainen. Een collega van mij ontvangt dan een seintje van IBN en voert de intakegesprekken bij IBN. Deze medewerkers kunnen aansluiten bij de training Begrijp je taal! in de bibliotheek. Ook kunnen ze kiezen voor een-op-een-begeleiding door taalvrijwilligers.

De training Begrijp je taal! was een verzoek vanuit de gemeente Cuijk die vroeg of wij iets konden betekenen in het NT1-onderwijs. Dit wordt door de taalscholen in Cuijk niet speciaal voor deze doelgroep gegeven. We hebben daarom een lesgroep opgestart specifiek voor NT1’ers. Een docent van IBN geeft de les. Deze groep is bedoeld voor alle NT1-kandidaten die zich aangemeld hebben bij het Taalhuis, maar een deel bestaat uit IBN-medewerkers.

Voor werkzoekenden organiseren we twee keer per maand Walk & Talk-bijeenkomsten. Hiernaast willen we twee keer per jaar in de avonduren Walk & Talk Extra aanbieden dat meer gericht is op loopbaanontwikkeling. Zo hopen we ook mensen verder te helpen die al een baan hebben, maar iets anders willen. Daarnaast werken we samen met een persoonlijke loopbaancoach. Deze vrijwillige coach begeleidt op afspraak mensen met onder meer sollicitatiegesprekken oefenen, een cv opstellen en de eigen competenties te ontdekken.

Door de coronamaatregelen bieden we Walk & Talk en JobOn digitaal aan op onze speciale website Thuis oefenen en leren. Deelnemers van de lesgroep Begrijp je taal! krijgen persoonlijke begeleiding van de docent via huiswerkpakketjes, en contact via telefoon en WhatsApp. Dat geldt ook voor de andere kandidaten van het Taalhuis die begeleid worden door vrijwilligers en hiervoor openstaan.”

Meer informatie: Carin Hoppenbrouwers  

Leerwerkbedrijf met mobiele mini-bieb en leeskring

Jens Horbach, coördinator Basisvaardigheden Bibliotheek Landgraaf-Onderbanken:

“Eén keer in de maand is Tineke Delfgou, vrijwilliger van onze bibliotheek, tijdens de lunchpauze aanwezig bij Relim. Relim is een leerwerkbedrijf met leerwerkplaatsen in Zuid-Limburg voor mensen met psychische kwetsbaarheid en een afstand tot de arbeidsmarkt. Tineke heeft een rolkarretje bij zich met zo'n zestig boeken, die de werknemers mogen lenen.

Jens Horbach

Het gaat om studie- en informatief materiaal en leesmateriaal uit de collectie Eenvoudig Communiceren. Af en toe wisselt de collectie. Medewerkers kunnen een ander boek aanvragen. Dat wordt de volgende keer meegenomen. Zo willen we de medewerkers van Relim toegang bieden tot de bibliotheek, zonder dat ze een lidmaatschap nodig hebben. Ze worden laagdrempelig geconfronteerd met boeken, want dat is in hun leven niet vanzelfsprekend. Een aantal mensen bezoekt nu zelfs de bibliotheek in Landgraaf.

De samenwerking met Relim is in 2012 gestart. Net als de bibliotheek, zit Relim in het Bondgenootschap voor Geletterdheid Parkstad om laaggeletterdheid onder NT1’ers tegen te gaan. Relim heeft te maken met veel laagtaalvaardige cliënten.

Naast de mobiele mini-bieb organiseren we bij Relim twee keer per jaar een leeskring. Medewerkers lezen onder begeleiding van een bibliotheekvrijwilliger, een oud-docent van ROC Vista, in zes weken tijd een boek. Ook dit boek is uit de collectie Eenvoudig communiceren. Wekelijks komt een vaste groep van zes tot acht mensen een uur samen het boek lezen. De leeskring wordt afgesloten met een activiteit. Denk aan kijken naar de verfilming van het boek of een quiz over het boek. De medewerkers krijgen na afloop een diploma. De deelname aan de leeskring wordt zo in hun ontwikkeltraject opgenomen.

Belangrijk bij deze doelgroep is dat de vrijwilligers vaste gezichten zijn, dit geeft houvast. Ze zien graag bekende mensen om zich heen in een vertrouwde omgeving. Vandaar dat we de leeskring ook bij Relim organiseren.”

Meer informatie: Jens Horbach  


Interviews door Ilse Lodewijks
mei 2020