Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Veelzijdig met Digisterker

Interview
Laatst bijgewerkt: 9 november 2021
Bibliotheek Westland is grootverbruiker van de programma’s van Stichting Digisterker. Maaike Struijk organiseert per jaar zo'n 25 cursussen Digisterker voor autochtonen en nieuwkomers. Met losse modules uit de Digisterker-programma's stelde zij een eigen programma samen voor nieuwkomers. Dat deed zij, met collega's en Vitis Welzijn, op initiatief van de gemeente vanwege de nieuwe inburgeringswet. Van het programma DigiVitaler was zij mede-ontwikkelaar, op verzoek van Stichting Digisterker en zorgorganisatie ZEL. Wat is de kracht van Digisterker en de manier waarop de bibliotheek de modules gebruikt?
Inhoudsblok

Hoe heb je het programma voor nieuwkomers vormgegeven met het materiaal van Digisterker?

"Met het oog op de nieuwe inburgeringswet heeft de gemeente de Bibliotheek Westland en Vluchtelingenwerk gevraagd om een programma rond financiële zelfredzaamheid te maken.
Vluchtelingenwerk gebruikt de cursus Omgaan met geld en Eurowijzer, en vanuit de bibliotheek hebben we daar een toevoeging bij gemaakt en een aantal modules van Digisterker gekozen die met financiële zaken te maken hebben.

Maaike Struijk, portretfoto

Piet Boekhoudt van Digisterker heeft vervolgens deze modules voor ons gebundeld tot een speciaal cursusboekje. De intentie was om in 2021, voorafgaand aan de invoering van de inburgeringswet, een pilot te doen met mensen uit de 'ondertussen-groep'. Uitvoering hiervan staat helaas stil vanwege geringe instroom van nieuwkomers in de gemeente."

“De bibliotheek werkt vanaf het begin goed samen met Vitis Welzijn. Het was hen duidelijk dat hun doelgroep nieuwkomers in wezen ook een doelgroep voor de bibliotheek is. Ook werken we samen met VluchtelingenWerk Westland voor de toeleiding naar de cursus.
We hebben 3 gespecialiseerde Digisterker-‘nieuwkomers-docenten’: een Syrische man voegt als ervaringsdeskundige veel toe en kan als tolk fungeren. Verder een gemeenteambtenaar en iemand die ook taalmaatje is; zij hebben affiniteit met deze groep mensen en hebben er plezier in om hen wegwijs te maken in de Nederlandse digitale overheid."

De gemeente Westland maakt echt werk van de ontwikkeling van de digitale vaardigheden en inclusie en investeert daarin. Hoe uit zich dat in jullie contact?

"De gemeente omarmt het belang en ziet wat de bibliotheek doet rond verbinding, informatie en (digitale) kennis. Zij vindt het ook belangrijk dat mensen geïnformeerd zijn en hun DigiD breed kunnen gebruiken. In deze beleidsperiode kunnen we het programma van Digisterker in onze vestigingen uitvoeren, omdat we weer een gemeentelijke projectsubsidie voor een aantal jaren hebben gekregen. Daarmee willen we ruim 200 mensen in ons werkgebied bereiken!
In coronatijd, toen de boel op slot zat, heeft de gemeente de regeling voor gratis laptops ook voor ouders met een laag inkomen opengesteld. Er was altijd al een regeling voor kinderen. De flyer voor de Digisterker-cursus voor de ouders geven we mee bij het ophalen van de laptop. Mooi dat kinderen en ouders gelijktijdig in het vizier zijn."

Wat zijn de concrete plannen met Digisterker?

"Digisterker biedt een veelzijdig programma; er zijn zoveel de modules over allerlei digitale overheidszaken dat niet alles in een gewone Digisterker-cursus te behandelen is. Op basis daarvan zouden we kunnen denken aan het organiseren van terugkombijeenkomsten, gericht op speciale onderwerpen.
Ook onze docent en vrijwilligers geven goede suggesties. In coronatijd installeerde een van hen een meekijkprogrammaatje waardoor we ondanks de 1,5 meter toch in staat waren redelijk wat cursussen te geven.
Door gebruik te maken van contacten en initiatieven van docent en vrijwilligers kunnen we onze cursussen ook op locatie gaan aanbieden. Er is nu een initiatief om dit bij een voetbalvereniging te doen in het kader van 'De derde helft', waarin activiteiten worden georganiseerd anders dan voetballen."

"Ik vind het belangrijk om door te ontwikkelen, om met plannen van partners mee te denken en naar mogelijkheden te zoeken. Daarom zijn we actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van DgiVitaler en hebben vervolgens ook twee pilot-workshops gegeven. Verdere uitvoering in onze vestigingen is afhankelijk van financiering voor het project. Door ons samenwerkings- en procesgericht op te stellen is er wel altijd veel gelukt. Langs deze weg bereiken we veel. Onze ambities zijn groot, maar ook realistisch. We denken nu na in welke vorm we DigiVitaler kunnen aanbieden."

Interview door Ellie van der Meer
november 2021