Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Welkom Online biedt bibliotheken programma én vrijwilligers

Interview
Laatst bijgewerkt: 12 oktober 2021
Het Nationaal Ouderenfonds biedt bibliotheken groepslessen van het lesprogramma Welkom Online aan. Compleet met ondersteuning van een door het Ouderenfonds getrainde vrijwilliger. Juliette Lugt, projectmedewerker van het Ouderenfonds en Magda Steegh, programmamaker bij Bibliotheek Gelderland Zuid vertellen over het programma.
Inhoudsblok

Juliette Lugt introduceert het lesprogramma Welkom Online: “Het Ouderenfonds inspireert en stimuleert ouderen om zelf bewust bezig te zijn met het ouder worden en zich daarop voor te bereiden. Zo kunnen zij zo lang mogelijk zelfstandig blijven, in verbinding blijven met anderen en van betekenis zijn. Daar sluit Welkom Online goed bij aan. Het is gericht op ouderen die over basale digitale kennis beschikken, en graag meer leren. Het programma wordt ondersteund door samenwerking met VodafoneZiggo, Samsung en ASML. Het Ouderenfonds is ook partner van de DigiHulplijn; zo ontstond de samenwerking met de KB."

Persoonlijk leven

Juliette Lugt, portretfoto

"De inhoud is breed en praktijkgericht. De thema’s sluiten goed aan bij het persoonlijke leven van ouderen: het dagelijkse, actieve, sociale, gezonde én mobiele leven. De toon van de 6 bijeenkomsten is informeel, de inhoud sluit aan op de actualiteit en geeft ruimte voor de vragen. Het Ouderenfonds ondersteunt het programma met een vrijwilliger die individueel les geeft of bij een organisatie de groepslessen uitvoert. Deelnemers kunnen het programma ook individueel via de site doorlopen."

"Wij en onze partners brengen het programma bij organisaties in het netwerk onder de aandacht. Onlangs startte Welkom Online in een aantal Eindhovense zorginstellingen waarmee we via onze partner ASML in contact kwamen. De monteurs van VodafoneZiggo hebben alle informatie over Welkom Online. Als zij denken dat het zinvol is, delen ze die met de bewoners bij wie ze aan het werk zijn. Daarnaast brengen we Welkom Online continu onder de aandacht, via onze eigen campagnes en die van onze partners en via de organisaties waarmee we werken."

Vrijwilligers

Hoe werven en trainen jullie vrijwilligers?

“Er is een pool van zo’n 500 vrijwilligers, gerekruteerd uit ons netwerk. Tot nog toe lukt het in 99 procent van de aanvragen om een vrijwilliger te koppelen aan een cursusaanvraag. We zoeken vrijwilligers binnen een straal van 15 kilometer van de cursuslocatie. Zij krijgen een training met aandacht voor do’s en dont’s. Ze kunnen deelnemen aan de vrijwilligers-community, waarvanuit we inspiratiesessies organiseren met thema’s als groepsdynamiek en eenzaamheid. Tijdens de eerste les is er iemand van het Ouderenfonds om de vrijwilliger op weg te helpen. Na 3 lessen is er een evaluatiegesprek met de contactpersoon van de organisatie. Mocht een bibliotheek zelf een goede vrijwilliger willen inzetten, dan kan dit uiteraard ook en begeleiden we deze.”

Welkom Online aanbieden

Wat kan een bibliotheek doen die interesse heeft in Welkom Online?

“Bibliotheken zijn van harte welkom! Bibliotheken zien Welkom Online als vervolg op de Klik & Tik-cursus voordat mensen aan Digisterker toe zijn. Als de bibliotheek zich aanmeldt, praten we over wederzijdse verwachtingen en voorwaarden. Als er overeenstemming is, kijken we samen naar geschikte dagen en maken we een planning. Onlangs hadden we contact met Bibliotheek Rotterdam die Welkom Online aan 15 organisaties heeft aangeboden. En Bibliotheek Gelderland Zuid was al actief vóór de coronaperiode.”

Het programma is ontwikkeld door VodafoneZiggo, met medewerking van ECP/veiliginternetten.nl en Netwerk Mediawijsheid.

Interesse? Mail naar Welkom Online, t.a.v. Juliette Lugt  

 

Stap van Klik & Tik naar Digisterker

Magda Steegh vertelt waarom Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ) koos voor Welkom Online: “Wij zochten een cursus die de doorstroming van Klik & Tik naar Digisterker vergemakkelijkt; we misten een schakel. Daarbij was ons uitgangspunt: met de Klik&Tik-programma’s leer je de basiskennis; nu moet je ervaren waarvoor je die vaardigheden kunt gebruiken. Een programma dat zowel de vaardigheden traint als toont wat je er in je dagelijks leven mee kunt. Welkom Online zorgt dat mensen actief het internet op gaan en geeft hen kennis die bij Digisterker gebruikt kan worden.

Magda Steeg, portretfoto

We wilden graag in groepsverband blijven werken. De deelnemers vinden het stimulerend en gezellig om met elkaar te leren en te ontdekken. Dat vraagt van ons voldoende vrijwilligers om dit aan te bieden. Welkom Online past daarom mooi bij wat we zochten. Het Ouderenfonds biedt ons een breed programma én een docent.”

Computerangst kwijt

Wat vinden de cursisten van Welkom Online?

“Het programma werd eerst als pilot in Nijmegen uitgeprobeerd met een vrijwilliger van zowel het Ouderenfonds als van de bibliotheek. Op een groep van 8 mensen moeten er zeker 2 begeleiders zijn. Cursisten die de Klik & Tik-cursus gevolgd hadden, werden hiervoor uitgenodigd. Mensen reageerden heel positief; ze vonden het leuk dat ze verder konden. Ze waren hun computerangst kwijt en wilden graag in een groepje doorgaan. Na uitstel door corona, waren zij heel gemotiveerd om verder te gaan.
Inmiddels is het programma ook in Elst gestart en vanaf september bieden we de cursus in 10 vestigingen aan. Het programma trekt ouderen (50+), heeft een rustig tempo en mensen zitten in een lessituatie die doet denken aan Digisterker.”

Promotie

Hoe brengen jullie het programma onder de aandacht?

“De doelstelling van OBGZ is kwetsbare burgers met taal- en digitale ondersteuning verder op weg helpen. Daarom werken we veel samen met Welzijn, Vluchtelingenwerk en ROC. De werving gebeurt via deze partners, maar ook via lokale partners zoals KBO.

Bibliotheek OBGZ heeft een breed aanbod aan digitale ondersteuning, te lezen in Digitaal op weg 2021-2022, waarin we de digitale doorgaande lijn positioneren. Mensen kunnen ook naar de tabletcursus en gebruikmaken van de DigiHulplijn of het digispreekuur;  Welkom Online is hierin opgenomen.

De bibliotheek wil steeds meer groepsgericht en vraaggericht werken. Welkom Online past hier heel goed in.”

Meer weten? Mail naar Magda Steegh.
 

Interview door Ellie van der Meer, oktober 2021