De WaU-trajecten: een overzicht
Logo
Afbeelding
GIDS logo

ISIL-codes

ISIL-codes (International Standard Identifier for Libraries and Related Organisations) zijn unieke codes voor alle locaties van de openbare bibliotheken.
Inhoudsblokken

ISIL-codes worden als uniek nummer gebruikt bij RFID-labels, in de Nationale Bibliotheekcatalogus (NBC), de Nationale Bibliotheekkaart, het Datawarehouse (DWH) en de landelijke authenticatievoorziening (AV).

De KB is verantwoordelijk voor het beheer van de ISIL-codes. De ISIL-codes worden in het Basisbestand G!DS per locatie opgeslagen. In G!DS zijn beveiligingen ingebouwd, zodat de codes uniek zijn en niet kunnen worden verwijderd.

ISIL-codes zijn ‘harde’ data in het systeem. Wanneer een code aan een bibliotheeklocatie is toegekend, kan die niet worden gewijzigd.

Bij fusies blijft een van de ISIL-codes gehandhaafd als ISIL-code van de nieuw gevormde bibliotheekorganisatie. De gefuseerde bibliotheken die verdergaan als vestiging krijgen een administratieve ISIL-code die aansluit bij de ISIL-code van de nieuwe hoofdvestiging. Hierdoor wordt het mogelijk bibliotheeklocaties te groeperen op basisbibliotheekniveau.

Minimaal één keer per jaar (of vaker, indien nodig) worden de bijgewerkte lijsten met ISIL-codes van de basisbibliotheken (rechtspersonen) hier gepubliceerd.

Documenten