Lezen en leesbevordering
Logo
Afbeelding
Logo BoekStart

BoekStart

In het programma BoekStart moedigen we ouders en verzorgers aan om met hun baby’s en peuters te lezen. Thuis, in de bibliotheek en op de kinderopvang.
Inhoudsblokken

Kinderen die jong in aanraking komen met (voor-)lezen en boeken ontwikkelen zich beter. Ze krijgen spelenderwijs een grotere woordenschat en meer leesplezier. Hierdoor is er minder kans op laaggeletterdheid.

Hoe BoekStart werkt

De gemeente en het consultatiebureau informeren ouders over het belang van lezen. Ze moedigen ouders aan om hun kinderen zo jong mogelijk (vanaf circa 3 maanden) in aanraking te brengen met boeken en om samen met boeken bezig te zijn. Jonge ouders ontvangen, via de gemeente of het consultatiebureau, een waardebon waarmee ze hun kind gratis lid kunnen maken van de Bibliotheek bij hen in de buurt.

Bij een bezoek aan de Bibliotheek worden de ouders vervolgens opgevangen door bibliotheekprofessionals die het BoekStart-koffertje uitdelen en het kind (gratis) lid maken. Het BoekStartkoffertje bevat twee babyboekjes en informatie over voorlezen aan baby’s. In de Bibliotheek is ook een speciale hoek ingericht voor baby’s, waar activiteiten voor ouders en hun baby’s worden georganiseerd of waar ouder en kind gewoon samen een boekje kunnen lezen.

BoekStart in de kinderopvang

De Bibliotheek kan ook de kinderopvang betrekken bij het programma BoekStart. Zo kan zij een leesplek in de kinderopvang inrichten met een startcollectie geschikte boekjes. Ook kan zij de pedagogisch medewerkers van de opvang trainen tot voorleescoördinator.

BoekStartcoach

De BoekStartcoach komt wekelijks op het consultatiebureau en ondersteunt de jeugdarts en -verpleegkundige door met ouders in gesprek te gaan en gerichte voorleesondersteuning te bieden. Zo bouwt de BoekStartcoach een nauwe band op met ouders en wordt de coach een vertrouwd gezicht, ook in de Bibliotheek. Vooral laagtaalvaardige ouders gaan hierdoor makkelijker naar de Bibliotheek.

Doorgaande leeslijn

BoekStart maakt deel uit van de doorgaande leeslijn. In de doorgaande leeslijn staat hoe de leesontwikkeling van 0 tot 20 jaar verloopt en hoe we samen kunnen werken om deze ontwikkeling te stimuleren. 

Meer informatie

Stichting Lezen (penvoerder) en de KB voeren BoekStart samen uit. BoekStart is onderdeel van het programma Kunst van Lezen.

Afbeelding
Boekstart
Boekstart
Aan de slag met Boekstart.
Afbeelding
Logo Biebtobieb Samen beter blijven
Biebtobieb
Tips, vragen of ideeën? Praat verder in de Boekstart groep op Biebtobieb.
Afbeelding
Illustratieve afbeelding van vergrootglas
Onderzoek
De impact van de blibliotheek op jeugd en lezen.