Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Bibliotheken, Belastingdienst en dienst Toeslagen: convenant 2024-2027 getekend

Nieuwsbericht
Vergelijken
4 december 2023
De samenwerking tussen bibliotheken, Belastingdienst en dienst Toeslagen is formeel met 4 jaar verlengd. De partijen ondertekenden het convenant 2024-2027 op 4 december, tijdens een werkbezoek aan de bibliotheek van Drachten. Binnenkort kunnen bibliotheken inschrijven op een subsidieregeling om de activiteiten voort te zetten en uit te breiden. Hierbij komt er meer nadruk op hulp bij toeslagen.
Inhoudsblokken

Op 4 december bekrachtigden staatssecretaris Aukje de Vries van dienst Toeslagen, de Belastingdienst en Lily Knibbeler, algemeen directeur van de KB nationale bibliotheek, het samenwerkingsconvenant tussen de partijen. 
Lees over de ondertekening en de geboden hulp in Drachten in dit aansprekende artikel uit de Leeuwarder Courant door Anne Roel van der Meer.  

Wat verandert

Dit convenant is een bestendiging van de samenwerking die sinds 2016 bestaat tussen de bibliotheken en de Belastingdienst, zoals vastgelegd in 2 eerdere convenanten. Het nieuwe convenant is op een aantal punten aangepast: 

  • De Belastingdienst is opgesplitst in de Belastingdienst, dienst Toeslagen en dienst Douane. Hiervan tekent de dienst Toeslagen nieuw mee.  
  • Hoewel veel bibliotheken al hulp rond toeslagen boden, wordt deze hulp explicieter genoemd in het convenant en uitgebreid, naast de hulp bij aangiften. Hierdoor komt er meer nadruk op hulp door het jaar heen. 
  • Deelnemende bibliotheken organiseren minimaal 4 activiteiten per jaar rond deze hulp.
  • De bijbehorende subsidieregeling gaat uit van het aantal deelnemende vestigingen per bibliotheekorganisatie, en niet meer van het inwoneraantal van het werkgebied zoals tot nu toe. De bibliotheek bepaalt zelf met hoeveel vestigingen zij deelneemt. 

Wat niet verandert

  • Bibliotheken organiseren de hulp, bieden de ruimte en verzorgen de promotie. Lokale maatschappelijk dienstverleners bieden de hulp.
  • Het doel is om ­- onder het motto 'een beetje extra hulp is nooit ver weg' - een landelijk dekkend hulpnetwerk te bieden: neutraal, laagdrempelig en dichtbij. 

Tekst loopt door onder de afbeelding

Staatssecretaris Aukje de Vries / fotograaf: Jarno Kraayvanger

Subsidieregeling

De nieuwe subsidieregeling is gepubliceerd in de Staatscourant. De subsidieregeling voor bibliotheken en POI’s staat sinds 14 december open voor aanvragen.  

Staatssecretaris Aukje de Vries schuift aan bij een vrijwilliger en een klant / fotograaf: Jarno Kraayvanger