Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Subsidieaanvraag Belastingdienst en dienst Toeslagen

Nieuwsbericht
Vergelijken
7 februari 2024
De subsidieregeling Belastingdienst en dienst Toeslagen 2024-2027 is gepubliceerd. Bibliotheken en POI's kunnen subsidie aanvragen tot 31 maart 2024. Op het formulier vind je voorbeelden om het invullen makkelijker te maken. We zijn blij met de aanvragen die al binnen zijn, en met de opstart van activiteiten in nog meer bibliotheken. Vergeet in deze drukte niet om je aanvraag tijdig in te sturen. Daarnaast verzoeken we je om de informatie rond het aanbod in G!DS actueel te houden.
Inhoudsblokken
Medewerker helpt vrouw met belastingaangifte

Aangifteperiode 2024

De aangifteperiode komt er weer aan. De dienstverlening in de bibliotheek volgt op wat in eerdere jaren is opgebouwd. Zoals afspraken maken met lokale partners over de hulp bij aangiften en toeslagen. 

Let op: deze hulp kan ook onderdeel zijn van een bredere dienstverlening in de bibliotheek, waarbij lokale partners de daadwerkelijke hulp bij belastingaangifte en toeslagen verzorgen. 

Hierbij hoort ook actuele informatie over dit aanbod in G!DS. Zowel de Belastingdienst als de Dienst Toeslagen gebruikt deze gegevens om mensen door te verwijzen. 

Zie de pagina met aanbod rond Belastingdienst en Toeslagen
Zie ook de pagina over G!DS-invoer rond Belastingdienst en Dienst Toeslagen.  

Subsidieregeling Belastingdienst en Dienst Toeslagen 2024-2027

De subsidieregeling Belastingdienst en dienst Toeslagen 2024-2027 is gepubliceerd in de Staatscourant, onder de titel Tijdelijke subsidieregels samenwerking Belastingdienst, de Dienst Toeslagen en de Koninklijke Bibliotheek 2024-2027 (Digitale Inclusie). 

De regeling volgt op de voorgaande regeling die voor 2023 werd verlengd. 

Wat verandert

De nieuwe subsidieregeling sluit aan bij het convenant met de Belastingdienst en de Dienst Toeslagen dat onlangs is ondertekend. Dit vormt een bestendiging van de samenwerking die sinds 2016 bestaat tussen de bibliotheken en de Belastingdienst, zoals vastgelegd in 2 eerdere convenanten. Het nieuwe convenant is op een aantal punten aangepast: 

 • De Belastingdienst is opgesplitst in de Belastingdienst, dienst Toeslagen en dienst Douane. Hiervan tekent de dienst Toeslagen nieuw mee. 
 • Hoewel veel bibliotheken al hulp rond toeslagen boden, wordt deze hulp explicieter genoemd in het convenant en uitgebreid, naast de hulp bij aangiften. Hierdoor komt er meer nadruk op hulp door het jaar heen. 
 • Deelnemende bibliotheken organiseren minimaal 4 activiteiten per jaar rond deze hulp. 
  Let op: dit kan een mix van diverse activiteiten zijn, maar ook 4 gelijksoortige activiteiten zoals een spreekuur. 
 • De subsidieregeling gaat uit van het aantal deelnemende vestigingen per bibliotheekorganisatie, en niet meer van het inwoneraantal van het werkgebied zoals tot nu toe. De bibliotheek bepaalt zelf met hoeveel vestigingen zij deelneemt. 
  De subsidie bedraagt per jaar € 1.600 per basisbibliotheek en maximaal € 880 per extra deelnemende locatie. 
  Let op: vraag je voor 1 locatie aan, dan geldt alleen het basisbedrag van € 1.600. Bij 2 locaties: € 1.600 voor de eerste locatie plus € 880 voor de tweede locatie. 
 • Voor POI’s bedraagt de subsidie € 1.152 per provincie en € 360 per deelnemende bibliotheek in haar werkgebied. 

Aanvragen tot 31 maart 2024 

Bibliotheken en POI's dienen hun aanvraag in via afzonderlijke aanvraagformulieren. 

Stuur het aanvraagformulier naar het KB Subsidieloket, e-mail subsidieloket@kb.nl
Let op: de aanvraag moet uiterlijk 31 maart 2024 ontvangen zijn. 

Download

Verantwoording

De bibliotheek legt na afloop verantwoording af over de subsidie in een vragenlijst via de Bibliotheekmonitor. Ook kan zij (steekproefsgewijs) gevraagd worden deel te nemen aan Impactmonitoring. In Q1 van 2024 volgt hierover meer informatie. 

De POI dient na afloop een kort verslag aan te leveren.  

Meer informatie

Met vragen over de inhoud kun je terecht bij jouw POI of bij Lisenka Akse.