Informatie voor het bibliotheeknetwerk

BoekStartkoffertje en oproep voor alle Kamerleden

Nieuwsbericht
Vergelijken
16 januari 2024
De Tweede Kamer debatteert deze week over de Cultuurbegroting 2024. De VOB heeft alle Kamerleden hiervoor een BoekStartkoffertje toegestuurd. Dit om de nieuwe start van de Kamer te markeren.
Inhoudsblokken

Maar ook met de nadrukkelijke uitnodiging om samen met bibliotheken het belang van taal, leren en lezen uit te dragen en het koffertje zelf cadeau te geven aan iemand.

Oproep aan de Kamer

De VOB heeft de Kamerleden ook een mail gestuurd met twee concrete verzoeken:

  1. Het totale SPUK-budget is met 11 miljoen euro overvraagd. Hierdoor kunnen ruim 50 gemeenten niet bouwen aan de robuuste bibliotheek in de buurt. Honoreer alle subsidieaanvragen die zijn ingediend en verhoog het structurele budget vanaf 2025 om alle nieuwe voorzieningen en uitbreidingen in stand te houden. 
     
  2. Uit het PISA-onderzoek 2022 blijkt wederom dat de leesvaardigheid van Nederlandse jongeren drastisch is gedaald. Eén op de drie jongeren loopt het risico om laaggeletterd het onderwijs te verlaten. Minister Paul heeft een wetsvoorstel aangekondigd om met een nieuw financieringsinstrument te zorgen dat scholen vanaf 2026 structureel geld krijgen om basisvaardigheden te verbeteren. Veranker de Bibliotheek op school als voorwaarde in deze structurele bekostiging, zodat ieder kind kan rekenen op de expertise, collectie en ondersteuning van de bibliotheek. 

Volg het debat

De VOB nodigt alle VOB-leden uit het debat te volgen. Live in Den Haag of online. Het debat begint dinsdag 16 februari om 16.15 uur en duurt die dag tot 22.30 uur. Het gaat donderdag 18 januari verder van 10.15 tot 16.15 uur. Je kunt het online volgen via de site van de Tweede Kamer.