Informatie voor het bibliotheeknetwerk

De Bibliotheek op school bereikt 133 duizend leerlingen in het voortgezet onderwijs

Nieuwsbericht
Vergelijken
31 januari 2024
Bibliotheken en scholen hebben in 2022-2023 133 duizend scholieren in het voortgezet onderwijs bereikt met de aanpak de Bibliotheek op school en vergelijkbare programma's. De meerderheid van de bibliotheken heeft met één of meerdere vo-scholen een samenwerkingsovereenkomst volgens deze aanpak. Dat blijkt uit het Bibliotheekmonitor-onderzoek over de samenwerking met het voortgezet onderwijs dat vandaag is gepubliceerd.
Inhoudsblokken

Circa drie op de vijf bibliotheken hebben overeenkomst met scholen 

Van alle bibliotheken heeft 58% een getekende samenwerkingsovereenkomst met één of meerdere vo-scholen op basis van de aanpak de Bibliotheek op school of een vergelijkbaar programma. Met 292 scholen is een samenwerkingsovereenkomst getekend.

In verhouding tot het totaal aantal schoollocaties in het werkgebied van bibliotheken heeft één op de zes scholen een samenwerkingsovereenkomst met de Bibliotheek op school of vergelijkbare aanpak (16%). Via deze samenwerkingen zijn in het schooljaar 2022-2023 in totaal 133 duizend leerlingen bereikt. Dit is 14% van het totale aantal vo-leerlingen in Nederland.

Veel verkennende gesprekken rondom (vergelijkbare) aanpak de Bibliotheek op school

Jongere loopt lezend een trap op.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 76 bibliotheken verkennende gesprekken voerden met 273 schoollocaties om een samenwerking op te starten. Dit is in lijn met de Impulsregeling vanuit het Masterplan basisvaardigheden: veel bibliotheken ontvingen in schooljaar 2022-2023 subsidie om met nog meer scholen een samenwerking te verkennen en af te sluiten conform de aanpak de Bibliotheek op school.

Urgentie

Het is belangrijk dat scholen en bibliotheken samenwerken. Verschillende onderzoeken laten een daling zien in de leesvaardigheid van jongeren. Een derde van de 15-jarige leerlingen in Nederland loopt het risico laaggeletterd het onderwijs te verlaten, zo meldde het internationale PISA-onderzoek naar leesvaardigheid in 2023. Lezen op school en in de vrije tijd is essentieel om dit tij te keren.

Dossier, dashboard, infographic

De resultaten van het onderzoek kun je lezen in de landelijke rapportage Samenwerking met het voortgezet onderwijs 2022-2023. Naast deze rapportage zijn de resultaten van deze meting toegevoegd aan het dashboard Samenwerking voortgezet onderwijs. Hier kun je jouw bibliotheek vergelijken met andere bibliotheken en met landelijke gemiddelden. De data kun je gebruiken om het gesprek aan te gaan met de gemeente en andere samenwerkingspartners. 

Ook is er een infographic beschikbaar met de belangrijkste landelijke resultaten. Voor de bibliotheken die hebben deelgenomen aan de meting is er een individuele infographic, waarmee de samenwerking met het voortgezet onderwijs ook op lokaal niveau in kaart is gebracht. Voor de provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s) zijn er infographics met de resultaten op provinciaal niveau. Beide, de lokale en provinciale infographics, zijn te raadplegen in de vernieuwde Bibliotheekmonitor.

Heb je nog geen account voor de vernieuwde Bibliotheekmonitor? Geef het door via bibliotheekmonitor@kb.nl.

Screenshot infographic over de samenwerking met het voortgezet onderwijs 2022-2023.