Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Dashboard samenwerking voortgezet onderwijs

Laatst bijgewerkt: 7 april 2023
Dit dashboard toont de gegevens van het onderzoek Samenwerking voortgezet onderwijs. Het geeft bibliotheken de mogelijkheid hun individuele resultaten af te zetten tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de provincie en bibliotheken van vergelijkbare grootte. Zo biedt het dashboard diverse aanknopingspunten om het gesprek aan te gaan met de gemeente en andere samenwerkingspartners.
Inhoudsblok

Sinds 2017 voert de KB onderzoek uit naar de samenwerking tussen openbare bibliotheken en het voortgezet onderwijs. In dit dashboard zijn de resultaten van deze metingen weergegeven. De  onderwerpen van het onderzoek zijn op verschillende manieren te raadplegen. Zo is het mogelijk de historische gegevens op landelijk niveau in te zien, evenals de ontwikkelingen gedurende de afgelopen jaren. Ook kunnen bibliotheken de resultaten op provinciaal en lokaal niveau filteren en verschillende organisaties met elkaar vergelijken. Naast dit dashboard zijn de belangrijkste resultaten verwerkt in een landelijke rapportage en infographic, waarin de belangrijkste bevindingen over het schooljaar 2022-2023 op landelijk niveau zijn beschreven. Deze zijn hier terug te vinden.

 

Gerelateerde bestanden

Afbeelding
Data
Afbeelding
Data
Afbeelding
Vragenlijst op papier invullen
Afbeelding
Download knop toetsenbord
Afbeelding
Tekstballon en vergrootglas
Afbeelding
Mensen en binaire eenheden
Afbeelding
Afbeelding vragenlijst invullen met pen
Afbeelding
Databestand 2018-2019

Support

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding