Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Deadline aanvraagdatum Innovatiegelden 2020 verschoven naar 15 september

Nieuwsbericht
Vergelijken
25 maart 2020
De uiterste aanvraagdatum voor de Innovatiesubsidies 2020 is in verband met de coronacrisis verschoven van 1 april naar 15 september 2020.
Inhoudsblokken

Voor veel bibliotheken is het nu lastig om de projecten samen met hun partners voor te bereiden. Ook het verplicht starten vóór 1 oktober wordt lastig vanwege de te verwachten opstartproblemen van bibliotheken. Met het verschuiven van de indieningsdatum verschuiven ook de andere termijnen.

De aanvraag voor de Innovatiegelden 2020 moet zijn ingediend voor 15 september 2020 via dit aanvraagformulier (Word). De beslissing over het verlenen van subsidie wordt uiterlijk 30 november 2020 genomen.

De projecten dienen na 1 februari 2020 en voor 31 december 2020 van start te zijn gegaan. De projecten dienen te zijn afgerond voor 1 oktober 2021 of bij een looptijd van 2 jaar voor 1 oktober 2022.

In het voorjaar van 2021 kunnen aanvragen worden ingediend voor de subsidiegelden 2021, zoals dat ook in de Tijdelijke Subsidieregeling Innovatiegelden 2019-2022 is opgenomen.