Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Denk mee over de koers in 2024: voorzitters gezocht

Nieuwsbericht
Vergelijken
20 december 2023
Medio 2024 wordt een nieuw bibliotheekconvenant afgesloten tussen het ministerie van OCW, IPO, VNG, de KB, SPN en de VOB. Het convenant is richtinggevend voor de samenwerking in het netwerk en de wijze waarop we de komende jaren afzonderlijk en gezamenlijk invulling geven aan de drie maatschappelijke opgaven. In de netwerkagenda wordt verder uitgewerkt hoe we dat willen gaan doen.
Inhoudsblokken

Terugblik; evaluatie van de structuur

In aanloop naar het nieuwe bibliotheekconvenant hebben we de huidige netwerksamenwerking geëvalueerd, hebben we wensen en suggesties van de huidige koersgroepleden opgehaald en deze vertaald naar een hernieuwde aanpak. Centraal in deze aanpak staat een eenvoudigere structuur, een duidelijke en open werkwijze en een scheiding van de maatschappelijke opgaves en de stelseluitdagingen. 

Vooruitkijken; wat betekent dit voor de koersgroepen?

In 2024 werken we met drie koersgroepen, waarbij de drie opgaven centraal staan:

  1. Geletterde samenleving
  2. Participatie in de informatiesamenleving
  3. Leven lang ontwikkelen


Iedere koersgroep heeft een voorzitter en circa 8-12 koersgroepleden. De koersgroepen bestaan uit bestuurders vanuit bibliotheekorganisaties en worden inhoudelijk en organisatorisch ondersteund en begeleid. De koersgroep weerspiegelt de diversiteit in de sector. 

Werving en samenstelling koersgroepen

De werving en selectie van de voorzitters en koersgroepenleden ligt bij de drie partijen in het netwerkoverleg: de KB, VOB en SPN. In januari 2024 worden voor alle drie de koersgroepen nieuwe voorzitters geworven. Heb je interesse om koersgroepvoorzitter te worden voor een van de drie opgaven, bekijk dan het profiel van de koersgroepvoorzitter

En verder…

Voor de stelseluitdagingen richten we geen nieuwe koersgroepen in, maar kijken we per uitdaging naar een passende manier om de netwerksamenwerking vorm te geven. Dit wordt concreet vertaald naar de netwerkagenda. Per stelseluitdaging wordt daarom in kaart gebracht welke initiatieven er lopen in het veld en waar we op een logische manier meer eenvoud kunnen organiseren. 

Samengevat; tijdspad & proces

Grafiek met de tijdslijn voor de koersgroepen.

Traditioneel zijn de feestdagen het moment om vooruit te kijken en na te denken over wensen voor het nieuwe jaar. Neem daarvoor even de tijd. En kom je tot de conclusie dat jij komend jaar meer voor het netwerk wilt betekenen, dan ben je wellicht een van onze nieuwe koersgroepvoorzitters.

Fijne feestdagen!