Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Digitaal meedoen - nieuws maart

Nieuwsbericht
Vergelijken
13 maart 2024
Onder de noemer Digitaal meedoen vind je onderwerpen die niet gaan over de digitale overheid, maar die evengoed handig zijn om te weten voor jou als IDO-medewerker. Deze maand: De vervolgpilot over bankinformatie start deze maand in 18 bibliotheken; Je kunt het webinar Toegankelijk bankieren terugkijken; Er is een kwartiermaker Toegankelijke Digitale Zorg en Welzijn gestart; Probiblio publiceert 5 nieuwe DigiSnacks en De Kwebbel-app om ouderen eenvoudig digitaal te laten meedoen.
Inhoudsblokken
Kaart van Nederland met 18 bibliotheeklocaties

Vervolgpilot bankinformatiepunten in bibliotheken

De vervolgpilot met bankinformatiepunten start in maart 2024, op meer locaties dan bij de eerste pilot in 2023, allemaal in openbare bibliotheken. In de pilot onderzoeken bibliotheken en banken hoe ze het beste kunnen samenwerken om mensen te ondersteunen bij vragen over digitaal bankieren. 
De nieuwe pilot met bankinformatiepunten loopt bij 18 bibliotheken verspreid door het land. Op alle locaties zijn er ook Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's).

De grootbanken hebben begin 2023 beloofd om klanten die moeite hebben met digitale dienstverlening extra te helpen. Ze vinden dat dagelijks bankieren en betalen voor zoveel mogelijk klanten toegankelijk moet zijn. Het is een collectieve maatschappelijke opgave dat iedereen mee kan doen in een toenemend digitale samenleving.

Lees het bericht over de vervolgpilot bankinformatiepunten in bibliotheken.  

Terugblik: webinar Toegankelijk Bankieren

Dit webinar werd gehouden op 15 januari 2024.

  • Ronald Veld vertelde over de stand van zaken van het programma.
  • Patricia Zwaan presenteerde de nieuwe website bankinformatiepunt.nl.
  • Miriam Osten vertelde over het lesmateriaal dat is ontwikkeld. 
  • Daarnaast was er ruimte voor vragen. 

Bekijk het webinar Toegankelijk Bankieren op YouTube

Kwartiermaker Toegankelijke digitale Zorg en Welzijn van start

De Alliantie Digitaal Samenleven heeft subsidie gekregen voor een kwartiermaker voor Digitale Inclusie in de Zorg. De kwartiermaker, Marinka Fintelman, heeft als opdracht om lokale samenwerking tussen zorg, welzijn en het lokale ondersteuningsnetwerk, waaronder bibliotheekorganisaties, in kaart te brengen en te stimuleren.

Lees het bericht Kwartiermaker Toegankelijke Zorg en Welzijn.  

Probiblio publiceert 5 nieuwe DigiSnacks

DigiSnacks zijn kleine ‘weetjes’ op fysieke kaarten, voor volwassen leden en bezoekers die al aardig wegwijs zijn op hun smartphone of iPad. Er zijn 5 nieuwe DigiSnacks: 

  • GoogleLens
  • Too Good to Go
  • QR-codes
  • LeesSimpel
  • izi TRAVEL

Lees het bericht over de 5 nieuwe DigiSnacks op Probiblio.nl

De Kwebbel-app om ouderen digitaal te houden

Ouderen ervaren steeds vaker een digitale kloof. Meer dan de helft van de 75-plussers bezit te weinig vaardigheden om digitale technologie te gebruiken. De Kwebbel-tablet biedt een interessante mogelijkheid om ouderen eenvoudig toegang te geven tot digitale verbinding. Zo kunnen zij online contact houden met familie of zorg en kunnen ze luisterboeken beluisteren. 

Anniek Post van Probiblio legt uit wat Kwebbel is en wat je er als bibliotheek mee kunt doen