Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Digitale toegankelijkheid voor mensen met verminderd zicht

Nieuwsbericht
Vergelijken
8 februari 2023
In het najaar van 2022 is de pilot Digitale inclusie voor mensen met verminderd zicht succesvol afgerond. De pilot wijst uit dat aandacht voor deze doelgroep in bibliotheken wezenlijk is. Bibliotheekmedewerkers hebben behoefte aan meer kennis rondom het signaleren en doorverwijzen van mensen bij wie het zicht afneemt.
Inhoudsblokken
Man helpt vrouw met tablet

In de pilot werd onderzocht of de bibliotheek een plek kan zijn waar mensen met verminderd zicht, zich kunnen laten informeren over de mogelijkheden van digitale toegankelijkheid. Doel hiervan is dat zij digitale middelen makkelijker kunnen gebruiken in het dagelijks leven. Voor het onderzoek werd samengewerkt met specialistische partijen als Vereniging Onbeperkt Lezen, Visio, Bartiméus , Bibliotheekservice Passend Lezen en Seniorweb.   

De pilot-resultaten maken duidelijk dat de bibliotheken het wenselijk vinden dat het onderwerp digitale toeganklijkheid voor mensen met verminderd zicht verder op de kaart wordt gezet. De deelnemende bibliotheken zijn zich ervan bewust geworden dat er landelijk aandacht moet zijn voor deze vaak onzichtbare groep. Een groep zich niet altijd herkenbaar manifesteert.

Signaleren en doorverwijzen

Om adequaat én op grotere schaal aandacht te vestigen op de doelgroep en dit onderwerp, formuleerden de pilot-bibliotheken duidelijke voorwaarden. 
Zo wil men mensen bij wie het zicht is verminderd, kunnen signaleren en wil men beschikken over de juiste kennis om te kunnen doorverwijzen naar specialistische organisaties. Hiernaast wenst men een representatieve en professioneel opgezette training Toegankelijkheidsinstellingen.

Vervolg

De uitkomsten van de pilot en de adviezen van de bibliotheken worden omarmd door de KB en de specialistische partijen. De werkgroep (met experts van de betrokken organisaties) heeft een plan van aanpak geformuleerd om voortgang en borging van het onderwerp Digitale toegankelijkheid voor mensen met verminderd zicht in de bibliotheek mogelijk te maken. Momenteel wordt gewerkt aan het verwezenlijken van de inhoud van dit plan. De pilotbibliotheken willen graag beter kunnen signaleren welke mensen te maken hebben met verminderd zicht, en ook mensen beter kunnen doorverwijzen die meer professionele ondersteuning nodig hebben van gespecialiseerde organisaties als Visio en Bartiméus. Verder willen zij graag een professionele en representatieve cursus Toegankelijkheid aangeleverd krijgen, om meteen in te zetten. 

Meer informatie volgt via Bnetwerk en de nieuwsbrief Bibliotheek en basisvaardigheden. 

Lees meer over de pilot onder het kopje Passend Lezen