Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Eerste versie Collectieve Openbare Bibliotheek Referentie Architectuur

Nieuwsbericht
Vergelijken
11 oktober 2023
Vandaag is de eerste versie van COBRA gepubliceerd, de Collectieve Openbare Bibliotheek Referentie Architectuur. Hierin staan afspraken over hoe we de systemen die we in het netwerk gebruiken laten samenwerken. Zo moet het makkelijker worden onze gezamenlijke doelen zo goed mogelijk te bereiken.
Inhoudsblokken

Aanleiding

Een belangrijke voorwaarde om in een netwerk goed te kunnen samenwerken, is het hebben van duidelijke afspraken over de wijze waarop die samenwerking wordt vormgegeven en welke verantwoordelijkheden iedereen heeft. Dit geldt ook voor de systemen die we in het netwerk gebruiken: hoe laten we die samenwerken om onze gezamenlijke doelen zo goed mogelijk te kunnen bereiken.

COBRA is een initiatief van de koersgroep Digitale (netwerk)infrastructuur. Een werkgroep met collega’s uit het netwerk werkte het initiatief verder uit. De referentie architecturen uit de erfgoedwereld (DERA)  en van de overheid (NORA) dienden hierbij als voorbeeld en inspiratie.

Eerste versie

Deze eerste versie van COBRA is nog onvolledig en is mogelijk ook nog niet voor iedereen even leesbaar. De werkgroep heeft besloten om in eerste instantie meer aandacht te besteden aan de afbakening en functie van het bibliotheeksysteem. Deze keuze is ingegeven door de voorbereiding van de aanbesteding van het Gemeenschappelijk Bibliotheek Systeem die eind 2023 zal worden gestart. 

Vervolg en feedback

De komende periode gaat de werkgroep aan de slag met de volgende iteratie van COBRA. Alle feedback is welkom. Wil je zelf meewerken aan COBRA, of heb je behoefte aan meer informatie, meld dat dan bij één van de werkgroepleden: Imke Claassen, Dennis Eijsten, Ineke Goedhart, Johan Hoenink, Paul van der Lee en Ruud Yap. Voor deze versie hadden we ondersteuning van Piet Jan Baarda als informatiearchitect.