Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Gegevenslevering Wsob 2023 gestart via vernieuwde Bibliotheekmonitor

Nieuwsbericht
Vergelijken
5 februari 2024
Het meest omvangrijke onderzoek naar openbare bibliotheken is gestart: de Gegevenslevering Wsob. Met dit Bibliotheekmonitoronderzoek brengen we jaarlijks de staat van het bibliotheekstelsel in kaart. Het onderzoek is voor het eerst uitgezet via de vernieuwde Bibliotheekmonitor.
Inhoudsblokken

Verschillende vragenlijsten

Voor de Gegevenslevering Wsob zetten we jaarlijks via de Bibliotheekmonitor 5 verschillende vragenlijsten uit: 4 voor bibliotheken en 1 voor de POI’s. Bibliotheken en POI’s die meedoen, voldoen aan hun Wsob-plicht om gegevens te leveren. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt voor beleidsvorming, programma-evaluatie en verantwoording. Zo kan de landelijke en lokale overheid bijvoorbeeld zien wat er met subsidies voor bibliotheekwerk bereikt is. De online vragenlijsten bezit, kernfuncties en personeel kunnen vanaf nu worden ingevuld. De online vragenlijsten financieel en voor POI’s volgen eind maart. Je kunt deze wel alvast bekijken in PDF-vorm. Wij adviseren je om met deze PDF’s eerst de gegevens te verzamelen. Dan kun je eenvoudig de vragenlijsten digitaal invullen en afronden. 

Planning vragenlijsten – deadlines 

Voor de vragenlijsten gelden de volgende deadlines: 

  • Vragenlijsten rondom bezit, personeel en kernfuncties: eind januari t/m 13 maart 
  • Vragenlijst financiën: eind maart t/m 30 april 
  • Vragenlijst voor POI’s: eind maart t/m 30 april 

Let op: in tegenstelling tot voorgaande jaren wordt er niet geschoven met de deadlines. Het is dus belangrijk dat je de gegevens op tijd aanlevert. 

Uitnodiging per e-mail 

De contactpersonen van de vragenlijsten bezit, kernfuncties en personeel hebben een uitnodiging per mail ontvangen om mee te doen. Is binnen jouw bibliotheekorganisatie iemand anders contactpersoon geworden? Geef dan de juiste naam door via bibliotheekmonitor@kb.nl. Vermeld daarbij om welke vragenlijst van de Gegevenslevering Wsob het gaat.

Jaarlijkse metingen vanaf 2024 in vernieuwde Bibliotheekmonitor

Gegevenslevering Wsob 2017

Alle terugkerende metingen – waaronder de Gegevenslevering Wsob – vinden vanaf 2024 hun plek in de vernieuwde Bibliotheekmonitor. De vernieuwde Bibliotheekmonitor is dé centrale plek voor bibliotheekonderzoek. Hier wordt inzichtelijk hoe bibliotheken invulling geven aan hun maatschappelijke functie. Het aanbod, de opbrengsten en impact van de bibliotheken worden met vragenlijsten en registratieformulieren in kaart gebracht. 

Hierbij maken we onderscheid tussen jaarlijkse metingen, zoals de Gegevenslevering Wsob (voorheen de oude Bibliotheekmonitor) en continu metingen rondom programmering, opbrengsten en impact (voorheen de Outputregistratietool en de Impactmonitor). De resultaten van de metingen worden verwerkt in rapportages, infographics en dashboards die je via de Bibliotheekmonitor kunt raadplegen. De integratie van de Outputregistratietool volgt naar verwachting in maart.

Account voor vernieuwde Bibliotheekmonitor 

Om de online vragenlijsten van de Gegevenslevering Wsob en andere jaarlijkse metingen in te kunnen vullen, heb je een  account voor de vernieuwde Bibliotheekmonitor nodig. De contactpersonen voor de vragenlijst bezit, kernfuncties en personeel hebben daarom een registratiemail voor de Bibliotheekmonitor ontvangen. Met een account heb je niet alleen toegang tot de online vragenlijst, ook kun je achteraf (als de deadline nog niet is verstreken) antwoorden in de vragenlijst wijzigen, en de resultaten van het onderzoek inzien – zoals de infographic met de hoofdresultaten van jouw organisatie. En er zijn meer nieuwe mogelijkheden. Zo worden een aantal jaarlijkse vragenlijsten opgedeeld in thematische blokken.

Jaarlijkse vragenlijsten rondom dienstverlening volwassenen en jeugd 

Dit jaar werkt de KB samen met de kernteams toe naar één vragenlijst voor de dienstverlening voor volwassenen (voorheen Basisvaardigheden voor volwassenen, Belastingdienst en Digitaal Burgerschap) en één vragenlijst voor de dienstverlening voor jeugd (voorheen voorschoolse educatie, primair onderwijs en voortgezet onderwijs). 

Op deze wijze wordt de enquête-druk beperkt, voorkomen we overlap tussen vragenlijsten, verbeteren we de data-kwaliteit en kunnen we beter aansluiten bij de techniek van de vernieuwde Bibliotheekmonitor. 

De vragenlijsten rondom de dienstverlening voor volwassenen en jeugd zullen bestaan uit verschillende thematische blokken, die indien gewenst ieder door een (andere) collega met de bijbehorende inhoudelijke expertise kunnen worden ingevuld. Voor de vragenlijsten is één hoofdcontactpersoon per bibliotheekorganisatie aangewezen. De hoofdcontactpersoon is verantwoordelijk voor het (laten) invullen van de gehele vragenlijst.

Voor de Gegevenslevering Wsob blijft de structuur van de vragenlijsten hetzelfde als voorgaande metingen met één contactpersoon per vragenlijst. 

Meer informatie

Heb je vragen? Neem dan contact op via bibliotheekmonitor@kb.nl