Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Handboek MAKERLAB beschikbaar voor bibliotheken

Nieuwsbericht
Vergelijken
24 januari 2023
De afgelopen twee jaar hebben de KB, Hogeschool Rotterdam en de Technische Universiteit Delft onderzoek gedaan naar de programmering en inrichting van maakplaatsen in bibliotheken. De inzichten die dit opleverde, zijn nu gebundeld. Het resultaat is een praktisch handboek voor beleidsmakers en medewerkers.
Inhoudsblokken

Inhoud handboek MAKERLAB

Stapel makerboeken en waaiers op een tafel.

Welke programmering moet een maakplaats hebben om bepaalde doelgroepen aan te spreken en te binden? Welke vaardigheden zijn vanuit de bibliotheek nodig om de veranderingen in de techniek op voet te kunnen volgen? Welke rol kan ‘maken’ spelen in het creëren van een gemeenschapsgevoel? Deze vragen worden uitvoerig behandeld in het handboek, dat vol staat met voorbeelden uit de praktijk. Ook de tools en instrumenten voor het meten van impact en het bouwen van de verschillende ontwerpen zijn in het handboek opgenomen. 

Het handboek is geschreven door de onderzoekers die als experts aan het project verbonden waren. Met het handboek kunnen maakcoaches, bibliotheekdirecties en beleidsmakers direct aan de slag. De ontwikkelde aanpak en producten worden ondergebracht in het landelijke programma Digitaal burgerschap, zodat ze voor de hele bibliotheeksector beschikbaar zijn.

Wat is het project MAKERLAB?

MAKERLAB is een ontwerpend onderzoek naar de doorontwikkeling van maakplaatsen in bibliotheken, tot stand gekomen met financiële steun van stichting Pica. Het onderzoek liep van 1 januari 2021 tot 31 december 2022. Acht lokale bibliotheekpilots vormden de basis. Hierin stond de doorontwikkeling van maakplaatsen centraal. Met de didactische expertise van de Hogeschool Rotterdam en bouwkundig-technische kennis van de TU Delft experimenteerden de bibliotheken met de inrichting en de ruimte van de maakplaats. Studenten van de opleiding Industrieel Design zorgden voor vernieuwende concepten in de maakplaats, zoals de Tafel van de Stad

Maakplaatsen in opkomst

Het ontstaan van maakplaatsen in openbare bibliotheken kan gezien worden als een antwoord op veranderende maatschappelijke omstandigheden. Technologische innovaties vragen om vaardigheden en de bereidheid om te blijven leren. Sleutelbegrippen als 21e-eeuwse vaardigheden, technologische geletterdheid en een leven lang leren zijn geen simpele slogans, maar profileren een nieuwe samenleving in wording: een samenleving die een adequaat aanbod vraagt aan de bibliotheek als brede maatschappelijke voorziening.

Hoe kom ik aan een exemplaar?

Alle openbare bibliotheken krijgen een exemplaar van het Handboek MAKERLAB toegestuurd. Werk je niet bij een openbare bibliotheek, maar ben je wel geïnteresseerd? Neem dan contact op met Valerie Heil. Er wordt op dit moment ook gewerkt aan een digitaal toegankelijke versie van het handboek. 

Handboek MAKERLAB. Maakplaatsen in bibliotheken. Den Haag: Koninklijke Bibliotheek, 2023

Auteurs: Manon Mostert-van der Sar (Hogeschool Rotterdam), Mar Muñoz Aparici (TU Delft/Faculteit Bouwkunde), Marianne Hermans (KB), Marjolein Oomes (KB), Olindo Caso (TU Delft/Faculteit Bouwkunde), Peter Troxler (Hogeschool Rotterdam), Valerie Heil (KB)

 

Toolkit MAKERLAB

In deze toolkit vind je alle documenten waarnaar verwezen wordt in het Handboek MAKERLAB, zoals de designbestanden voor de BOXIT en meetinstrumenten voor de impactmeting.