Informatie voor het bibliotheeknetwerk

IDO Dashboard aangevuld met data Q4 2023 en nieuwe filters

Nieuwsbericht
Vergelijken
22 januari 2024
Het IDO Dashboard is bijgewerkt met de registraties uit het laatste kwartaal van 2023. Hierin werden circa 19 duizend vragen geregistreerd. Daarmee komt het totaal aantal registraties van de Informatiepunten Digitale Overheid in 2023 op ruim 72 duizend gestelde vragen. Met deze update zijn ook vier inhoudelijke filters aan het dashboard toegevoegd. Zo kunnen bibliotheken gemakkelijk vragen met elkaar kruisen, bijvoorbeeld om te zien door welke type bezoekers bepaalde vragen vaker gesteld worden.
Inhoudsblokken

Nieuwe filters

Het Dashboard Informatiepunten Digitale Overheid bevatte al filters op provincie, bibliotheek en omvang van het werkgebied. Nu kan ook gefilterd worden op het soort gestelde vraag, de organisatie en het type overheid waar de vraag over ging en op IDO's binnen en buiten de bibliotheek. Filteren op deze kenmerken helpt een aantal verdiepende vragen over de data te stellen, zoals: welke vragen worden over welke organisatie gesteld? Wat voor type bezoekers stelt wat voor type vragen? Wat voor type hulp wordt er bij het IDO geboden voor een bepaald type vraag?

Ontwikkelingen IDO-registratieformulier

Het IDO dashboard geeft de registraties die zijn ingevoerd in de Outputregistratietool visueel weer. Met de Outputregistratietool kunnen bibliotheken de gegevens over het IDO en de daar gestelde vragen gemakkelijk, systematisch en uniform registreren. In het eerste kwartaal van dit jaar wordt de Outputregistratietool geïntegreerd met de Bibliotheekmonitor en de Impactmonitor. Deze 3 onderzoeksinstrumenten gaan als één verder, onder de naam Bibliotheekmonitor. Hierin komen in maart de vernieuwde versie van het IDO registratieformulier en de impactmetingen voor IDO’s beschikbaar. Deze vernieuwde vragenlijsten zijn opgesteld in samenwerking met openbare bibliotheken en POI’s. Tot de integratie in de Bibliotheekmonitor blijft de huidige Outputregistratietool beschikbaar. De gebruikers van de Outputregistratietool worden per mail geïnformeerd over de integratie. 

Over het dashboard

Het IDO dashboard wordt in de eerste maand van ieder kwartaal bijgewerkt met de registraties die in de voorafgaande drie maanden zijn ingevoerd in de Outputregistratietool. Hiermee biedt het dashboard een tussentijdse indruk van de IDO opbrengsten, op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. De Bibliotheekmonitor-meting Basisvaardigheden biedt eens per jaar een terugblik op de dienstverlening in het vorige kalenderjaar. Op basis van deze meting worden de definitieve aantallen per jaar vastgesteld, zoals het aantal IDO’s en gestelde vragen.

Wat kun je met de data uit het dashboard?

De resultaten uit het dashboard zijn belangrijk voor de feedbackloop; hiermee kan landelijk en lokaal het IDO-aanbod geëvalueerd en verbeterd worden. Daarnaast is het een belangrijk instrument voor de verantwoording, zowel landelijk als lokaal. Het dashboard biedt antwoord op vragen als: waar gaan de vragen van de bezoekers over? Krijgen de IDO-medewerkers daar de juiste kennis- en vaardigheidstrainingen voor? Wordt er over een onderwerp opvallend veel gevraagd? Kunnen we de verantwoordelijke overheidsorganisatie adviezen geven over verbetering van hun dienstverlening? Worden er vragen gesteld over organisaties die nog niet aangesloten zijn bij het IDO?