Informatie voor het bibliotheeknetwerk

IDO in Margriet en andere media

Nieuwsbericht
Vergelijken
7 augustus 2023
Aanvullend aan de derde IDO-campagneperiode verschijnt in augustus (vooralsnog eenmalig) een IDO-artikel in Margriet en op diverse sites van DPG Media, vooral gericht op mensen van 65 jaar en ouder.
Inhoudsblokken
Animatietekening oudere dame aan een laptop

Uit onder­zoek naar het effect van de eerdere IDO-campagne bleek dat bij ouderen in verhouding tot jongeren, de reclame­herkenning hoog is, maar het imago-aspect wat minder leeft. Met het artikel willen we daarom bij de doel­groep ouderen ruimte bieden voor verdieping van de boodschap.

Het artikel legt uit wat het IDO is, met welke vragen je er zoal terecht­kunt en wat IDO-medewerkers voor je kunnen doen. Ook wordt nadruk gelegd op het feit dat het IDO dicht­bij is, bedoeld is voor iedereen en gratis is. Doel is dat mensen er een positief gevoel bij krijgen én de intentie om het IDO daad­werkelijk te bezoeken.

Het artikel verschijnt:

  • in de papieren editie van Margriet van 23 augustus, editie 'Leuk oud worden'
  • op Margriet.nl + een Facebook-post, van 17 tot en met 31 augustus
  • Run of News: NU.nl, ADR Nieuwsmedia en VTP, van 17 tot en met 31 augustus
  • DPG Media: op sites van onder andere (regionale) dagbladen, huis-aan-huis kranten, tijdschriften en op nieuwssites

Zie ook het nieuwsbericht over de derde IDO-campagneperiode.

Margriet-pagina, augustus 2023