Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Input gevraagd voor nieuwe Landelijke Fieldlabs

Nieuwsbericht
Vergelijken
28 september 2023
De Stuurgroep Landelijke Fieldlabs heeft op basis van veel input uit het land vijf nieuwe strategische thema’s gekozen die belangrijk en impactvol zijn voor de toekomst van onze sector. Omdat het belangrijk is dat we gezamenlijk actie ondernemen op deze thema’s zullen de komende periode rondom (enkele) van deze thema’s nieuwe Landelijke Fieldlab geselecteerd of opgezet worden.
Inhoudsblokken

Binnen deze thema’s halen we op dit moment input en ideeën op, die mogelijk een nieuwe fieldlab kunnen worden of daar inspiratie toe kunnen bieden. De vijf strategische thema’s zijn: 

  • Laaggeletterdheid bij jongeren 
  • Community library  
  • Beeldtaal (leren en geïnspireerd raken zonder lezen) 
  • De nieuwe WAAS 
  • AI: mogelijke toepassingen in de bibliotheeksector 

Ideeën en suggesties

We op zoek naar jouw/jullie ideeën en suggesties rondom deze thema’s. Alle input is welkom: 

  • concrete onderzoeksvragen 
  • van lokale projecten rondom deze thema’s die al bezig zijn
  • hersenspinsels en ideeën die nog verdere ontwikkeling nodig hebben. 

Heb je waardevolle input rondom deze thema’s? Fijn! Wil je via dit formulier jouw/jullie input delen? Doe dit alsjeblieft vóór 10 oktober, hierna sluit het formulier en gaan wij met de uitkomsten aan de slag. 

Contact

Kijk op Innovatiebieb.nl voor meer informatie of mail het Kernteam Innovatie

Als wordt overwogen om een Landelijk Fieldlab te starten met jouw input of idee, neemt het Kernteam Innovatie contact met je op voor verdere afstemming en verkenning. Alvast bedankt voor je medewerking!

Twee personen aan het werk met geeltjes voor een laptop. Alleen de handen zijn in beeld.