Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Landelijke output-monitor voor laaggeletterdheid

Nieuwsbericht
Vergelijken
1 april 2021
Hoeveel mensen nemen deel aan volwasseneneducatie? En hoe is die informatie bruikbaar om de aanpak van laaggeletterdheid nóg effectiever te maken? Ondersteund door de VNG/Divosa werken het Rijk, het CBS en gemeenten samen aan een landelijke output-monitor om dit in kaart te brengen.
Inhoudsblokken

De nieuwe monitor is bedoeld om gemeenten te helpen een betere regiefunctie te krijgen en te houden. Ook geeft het de landelijke politiek inzicht in de resultaten van de aanpak van laaggeletterdheid. Tot aan de zomer doet Tel mee met Taal een pilot met het CBS, 16 gemeenten en een aantal aanbieders om het monitoren te beproeven. Het plan is dat CBS in 2022 start met een eerste landelijke output-monitor.

Lees het volledige bericht op Telmeemettaal.nl.

Tel mee met Taal, logo