Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Nieuwe IDO-trainingen

Nieuwsbericht
Vergelijken
12 april 2023
In mei start de training Didactische vaardigheden voor 'digiva-vrijwilligers' van Cybersoek. Per bibliotheek kunnen dit jaar 8 vrijwilligers meedoen die cursussen digitale vaardigheden geven. Verder komen er in het najaar 3 nieuwe cursussen voor IDO-medewerkers en samenwerkingspartners, waaronder omgaan met heftige emoties en verwardheid. Tot slot zijn op 25 mei en 19 juni de IDO-trainersdagen in Utrecht, om lopende trainingen te evalueren en kennis te maken met de nieuwe trainingen.
Inhoudsblokken
2 cursisten krijgen les aan beeldscherm

Na de e-learning en de basisvaardigheidstraining hebben de meeste bibliotheken een Privacy in het IDO-sessie afgerond. IDO-medewerkers volgen nu de A la carte-sessies, met keus uit informatievaardigheden, gespreksvaardigheden en organisatievraagstukken, of een combinatie hiervan. Bij deze sessies gaat het om zaken die nog aandacht behoeven.

Training Didactische vaardigheden 

Vanaf mei 2023 kunnen bibliotheekmedewerkers die computercursussen geven, deelnemen aan een training waarin didactische vaardigheden centraal staan. Anders dan bijvoorbeeld de trainingen van Oefenen.nl en Stichting Digisterker, gaat deze training niet over de inhoud, maar over hoe je lesgeeft, leerdoelen, hoe je een les opbouwt et cetera. De nadruk ligt op hoe je vanuit de behoeften en vraag van de deelnemers jouw cursus kunt vormgeven.  

In overleg met de POI's organiseren we deze cursus op meer plekken in het land. De POI's informeren de bibliotheken hierover. Jouw bibliotheek kan via de POI intekenen op deze training Didactische vaardigheden voor digiva-vrijwilligers. Elke bibliotheek mag dit jaar 8 vrijwilligers mee laten doen die cursussen digitale vaardigheden geven zoals Klik & Tik en Digisterker. 
Dit is een samenwerking tussen SPN, Cybersoek en KB, vanuit het programma Digitale inclusie.

3 trainingen vanaf najaar 2023 

In de tweede helft van 2023 starten 3 nieuwe nieuwe IDO-trainingen voor medewerkers en partners:

  • Samen­werken in het IDO-netwerk - voor IDO-coördinatoren en teamleiders Publieke dienst­verlening, gemeente­ambtenaren en hun samen­werkings­partners
  • Intervisie- en borgings­technieken - voor IDO-coördinatoren en teamleiders Publieke dienst­verlening
  • Mentale weer­baar­heid en gespreks­vaardig­heden, zoals omgaan met heftige emoties, psychische kwets­baarheid en verwardheid - voor IDO-medewerkers  

Save the Date: IDO-trainersdagen 

We organiseren 2 dagen in Utrecht voor IDO-trainers van POI's die bibliotheekmedewerkers trainen. Als IDO-trainer kun je hier de lopende trainingen (onder meer over privacy) evalueren, in het bijzonder bij het onderwerp privacy en de nieuwste inzichten hierin. Ook krijg je uitleg over de nieuwe trainingen. Het programma is op beide dagen gelijk, zodat je je voorkeur kunt aangeven. 

Data: 

  • donderdag 25 mei 2023   
  • maandag 19 juni 2023  

De IDO-trainers hebben hierover in week 15 een mailing ontvangen van Kirsten Sinke. 
Ben je IDO-trainer en heb je de mailing niet ontvangen? Meld je dan per e-mail aan voor de trainers­dag bij Kirsten Sinke.